Meny

Landsvinnere Husdyrtreff melkeproduksjon 2020 – Mo og Øyrane VGS

I år var det to besvarelser som lå veldig jevnt i toppsjiktet for melkeproduksjon, men til slutt var det Sigbjørn Norddal, Tomas Igelkjøn Åsnes, Ruben Flatjord Kjøsnes og Lars Magne Nygård Eldevik fra Mo og Øyrane videregående skole som stakk av med seieren.

Tradisjon tro bestod årets oppgave av en del der elevene skulle analysere et bruk på bakgrunn av årsutskrift fra kukontrollen, avlsarbeid og avlstiltak samt en del om samvirke. I tillegg ble de i år utfordret på dyrevelferd i dag og i fremtiden.

Gruppa har levert en ryddig og jevnt over god besvarelse som utmerket seg spesielt på den første oppgaven, der de blant annet hadde med gode, grundige regneeksempler. Slik som situasjonen er i disse dager med endring i forhåndstall og disponibel kvote, er det viktig for en melkeprodusent å kjenne mekanismene for å regulere produksjonen sin i forhold til kvotegrunnlaget. De hadde mange grundige og gjennomtenkte forslag til tiltak for kvotetilpasning. De trakk også fram mange gode punkter rundt NRF-kua og klima.

Vinnere husdyrtreff melk 2020

TINE rådgiver Jorunn Flatjord Heggheim står helt til venstre i bildet. Husdyrlærer Ole Johnny F. Solberg som står med blomstene. Videre rekkefølge fra venstre er Lars Magne Nygård Eldevik, Ruben Flatjord Kjøsnes, Sigbjørn Norddal, Tomas Igelkjøn Åsnes

Om husdyrtreff

Tine, Nortura, Norsvin, Geno og Tyr ønsker god kontakt med ungdom under utdanning. Dette er bakgrunnen for Husdyrtreff, som er en tevling laget for landbruksskoler i hele landet. Husdyrtreff ble første gang arrangert i 1981/82

Gjennom Husdyrtreff får Landbruksskolene tilbud om oppgaver, fagstoff og fagforedrag fra Husdyrtreff-organisasjonene.  De beste oppgavesvarene blir sendt inn til evaluering og vinnerkåring.

15 skoler og i om lag 200 elever var påmeldt på årets husdyrtreff-tevling. På grunn av Koronasituasjonen var det noen skoler som måtte trekke seg da de ikke rakk å få ferdig oppgavene. Det var derfor 11 skoler som leverte inn oppgaver til konkurransen.

19 av besvarelsene var på melkeproduksjon, 10 på storfekjøttproduksjon, 10 på saueproduksjon, 4 på fjørfeproduksjon og 9 på svineproduksjon. Av årets innleveringer var 45 oppgaver fra ordinære elever og 7 oppgaver fra voksenagronomelever.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås