Meny

Kua trenger en mjuk liggeplass

Ei mjølkeku bør ha en liggeplass som er komfortabel, hygienisk og uforstyrret. For å kunne ligge om lag halve døgnet må underlaget være mjukt.

nredningen må ikke hindre normal liggeposisjon, eller hindre kua i å reise seg eller legge seg på en naturlig måte.

Ligger om lag 60 prosent av tida

I løpet av et døgn vil ei ku i løsdrift i gjennomsnitt bruke 14 timer til å hvile/drøvtygge, 6 timer til å ete/drikke, 2 timer til melking (noe mindre i robotfjøs) og 2 timer til sosialisering. Hvile/tygge drøv utgjør med andre ord ca. 60 prosent av tida. Da er det lett å forstår at et godt underlag er viktig både for kuas ve og vel, helse og for mjølkeproduksjonen.

Ser god effekt av mjuke underlag

Etter at kravet om myke liggeunderlag trådte i kraft i 2006, har andelen av kyr med speneskader sunket vesentlig. Mjuke underlag har en god beskyttende mot haseskader og er effektiv mot sår og klemskader.
En tommelfingerregel er at 1 time mer liggetid = 1 liter ekstra mjølk.

Mange valgmuligheter

Det finnes mange ulike måter å tilfredsstille kravet om mjukt underlag for kua.
Madrasser og flerlagsmatter, vannmadrasser, talle (halm, flis, bark), men også dypstrø i liggebåser med sand eller tørka gjødsel.

Bonde Per Ådne Skårland på Bryne har valgt å satse på todelte vannmadrasser i liggebåsene.

 

Les mer om kravene til god liggeplass:

 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås