Meny

Datagrunnlag i klimakalkulatoren

Flere av dere kan ha prøvd å logge dere inn i Klimakalkulatoren for så å møte en feilmelding som sier det ikke er mulig å beregne klimautslippene for ditt foretak.

Årsaken til dette vil stort sett være at det er mangler i datagrunnlaget for foretaket som gjør at beregninger ikke kan gjennomføres. Så å si alle data som brukes i Klimakalkulatoren hentes inn digitalt  i beregningemodellen fra ulike kilder og aktører via Landbrukets Dataflyt.  Datainnhentingen er basert på organisasjonsnummer.

Det kan være flere årsaker til at beregningen ikke lar seg gjennomføre:

  • Produsenten må per i dag være bruker av Skifteplan. Det er viktig å være oppmerksom på følgende:
    • Skiftene må være koblet til  kart, dette kan du få hjelp til ved å spørre en NLR rådgiver.
    • Det må være lagt inn samme org. nr. i Skifteplan  som på mjølkeproduksjonsforetaket.

  • Det må være beregnet energikorrigert mjølk i årsoppgjøret for Kukontrollen.

  • Regnskapsdata og fakturadata må være tilgjengelig i Landbrukets Dataflyt. Det vil si at både regnskapskontor og kraftfôrleverandør må være registrert i Landbrukets Dataflyt. Det er imidlertid mulig å legge inn regnskapsdata knyttet til drivstoff og energiforbruk manuelt. Vi erfarer at det er noen ekstra utfordringer i forhold til innkjøp av kraftfôr gjennom lokale Innkjøpslag.

Det er fullt mulig for en bonde å føre eget regnskap, men bonden må være registrert i Landbrukets Dataflyt.

  • Det er per i dag ikke mulig å beregne klimautslippene for ei samdrift hvis f.eks Skifteplan og Kukontrollen er registrert på ulike org. nr tilknyttet samdrifta.

Dette er ting som vil bli forbedret etter hvert. Det er viktig å ta i betraktning at dette er versjon 1 av Klimakalkulatoren. Selv om det kan være noen utfordringer, oppfordrer vi medlemmene til å logge seg på Klimakalkulatoren og gi nødvendige samtykke.

Alle data for det enkelte foretak behandles konfidensielt og etter personvernlovgivningen GDPR. Ingen andre enn de landbruksforetaket gir samtykke til får tilgang til datagrunnlag eller klimaberegninger for det enkelte foretak. Anonymiserte og aggregerte data kan ikke spores tilbake til det enkelte foretak.

 

Det er fullt mulig for en bonde å føre eget regnskap, men bonden må være registrert i Landbrukets Dataflyt.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås