Meny

Klauvhelse i avlsarbeidet

Jobben med å inkludere klauvhelse i avlsarbeidet er godt i gang, og det er satt et mål om implementering av klauvhelse i løpet av 2014.

Det er en klauvlidelse og to grupper av klauvlidelser som skal inkluderes i avlsarbeidet:

  • Korketrekkerklauv
  • Infeksiøse klauvlidelser, som inkluderer hudbetennelse, hornforråtnelse og klauvspalteflegmone
  • Forfangenhetsrelaterte klauvlidelser, som inkluderer såleknusning, løsning i den hvite linje og blødning i såle og/eller den hvite linjen

De tre klauvlidelsene skal inngå i beinindeksen. Det vil si at ny beinindeks vil bestå av kodeledd, beinstilling, korketrekkerklauv, infeksiøse klauvlidelser og forfangenhetsrelaterte klauvlidelser. Vektleggingen av beinindeksen i avlsmålet vil fortsatt være 6 % som i dag.

Det vil fortsatt samles inn informasjon om vridde klauver ved kvigemåling. Denne informasjonen vil, sammen med informasjonen fra klauvskjæring, brukes til å beregne avlsverdi for korketrekkerklauv. På sikt vil innrapportering av vridde klauver ved kvigemåling fases ut, men det avhenger av at innrapporteringer fra klauvskjæring øker.

Selv om arbeidet med implementering av klauvhelse er godt i gang, er det viktig å presisere at innrapportering av klauvlidelser og normale klauver fortsatt vil være nødvendig. Dette gjelder alle kyr og kviger som blir klauvskåret og spesielt for ungokser er det viktig at klauvhelse blir innrapportert før oksen skal granskes første gang. Det er fortsatt små dattergrupper per okse ved første granskning som gjør at avlsverdiene oksene får vil være usikre. Jo mer data som samles inn jo sikrere vil avlsverdiene bli.

Spørsmål om dette kan rettes til Cecilie Ødegård, Geno

Det oppfordres til:

  • Rutinemessig beskjæring av alle kyr og kviger eldre enn 18 mnd. minst to ganger i året og aldri mindre enn én.
  • Normale kyr og kyr med klauvsjukdom må registreres i Helsekort klauv
  • Registreringene i Helsekort klauv må rapporteres inn til Kukontrollen

I løpet av 2014 vil mange sertifiserte klauvskjærere ta i bruk terminaler for direkte elektronisk innrapportering av klauvdata. Det nordiske diagnosesystemet som ligger til grunn, finnes i det nordiske klauvatlaset.

 

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås