Meny

Justering av beregninger av FS-tall

I forbindelse med en omlegging av rapportering av utrangeringsårsaker har det ved en glipp ikke blitt tatt hensyn til utrangeringer pga. fruktbarhet ved beregning av FS-tallet.

Feilen er nå rettet opp og beregning av eldre FS-tall fra 2016 som er blitt feil beregnet, blir beregnet på nytt. Dette vil føre til at FS-tallene for besetninger som har noen utrangeringer pga. fruktbarhet vil bli noe lavere. Hvor mye vil avhenge av antall utrangeringer. De nye og riktige tallene blir oppdatert i kommende uke. Samtidig er det gjort justeringer slik at besetninger med færre enn 5 førstgangsinseminasjoner ikke får beregnet FS-tall. Dette er gjort fordi tallgrunnlaget i disse tilfellene ikke er stort nok for å gi et fornuftig tall. Ofte har slike besetninger fått noen beregninger med ekstreme tall, negative eller veldig høye. 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås