Meny

Justering av beregninger av FS-tall

I forbindelse med en omlegging av rapportering av utrangeringsårsaker har det ved en glipp ikke blitt tatt hensyn til utrangeringer pga. fruktbarhet ved beregning av FS-tallet.

Feilen er nå rettet opp og beregning av eldre FS-tall fra 2016 som er blitt feil beregnet, blir beregnet på nytt. Dette vil føre til at FS-tallene for besetninger som har noen utrangeringer pga. fruktbarhet vil bli noe lavere. Hvor mye vil avhenge av antall utrangeringer. De nye og riktige tallene blir oppdatert i kommende uke. Samtidig er det gjort justeringer slik at besetninger med færre enn 5 førstgangsinseminasjoner ikke får beregnet FS-tall. Dette er gjort fordi tallgrunnlaget i disse tilfellene ikke er stort nok for å gi et fornuftig tall. Ofte har slike besetninger fått noen beregninger med ekstreme tall, negative eller veldig høye. 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås