Meny

Informasjon om Mjølkekvalitet Ku og Geit

Startbildet for valg av rapport er noe endret fra 1.mars 2016, men dataene du får i oversikten er de samme som tidligere. Se bildet under for hvordan du finner frem til rapportene.

Det gis oversikt over analyser og leveranser av tankmelk som er grunnlag for avregningen, samt resultatet fra avregningen, henholdsvis for ku eller geit. Det kan velges mellom to rapporter, kvalitetsoversikt og kvoteoversikt.

 

Skjermdump velge rapport mjølkekvalitet

Illustrasjonen viser at det er to valg for rapport; kvalitetsoversikt og kvotefylling.

I kvalitetsoversikten gis oversikt over analyser og leveranser som inngår i avregningen for den enkelte måned. Det kan filtreres på mer spesifikke data ved å gjøre tilleggsvalg i ‘vis rapport’, og velge for eksempel ‘Leveranser med analyser’.

Periode for visning av data kan endres

Standard visning er inneværende år.

Det kan vises for inntil to kalenderår tilbake, i tillegg til inneværende år. Dersom det er registrert brukerskifte i perioden som er valgt, vil dette begrense hvor mye som kan vises. Ved å føre musepeker over verdier/tekst som har stiplet understreking vises tilleggsinformasjon.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås