Meny

Hvordan kompensere for tapte melkeinntekter

Nedskalering av melkeproduksjonen vil gi merkbare, økonomiske konsekvenser for de aller fleste melkeprodusenter. Derfor blir det viktig at hver enkelt bonde kartlegger drifta på gården for å redusere de økonomiske skadevirkningene.

Etter at partene i jordbruksoppgjøret har blitt enige om hvordan melkevolumet skal tas ned, må den enkelte gårdbruker finne ut hvor stor nedgangen blir på eget bruk. Deretter bør det lages en plan for hvordan bortfallet av inntekter kan kompenseres gjennom ulike tiltak.

I en slik situasjon blir det viktig å kartlegge hvor mulighetene finnes, ved å jakte på marginene, og velge ut tiltaksområder, hvordan tiltakene skal gjennomføres og vurdere når effekten av tiltakene kommer.
Saken fortsetter etter videoen

 

 Ny rådgivingstjeneste

TINE Rådgiving tilbyr deg som melkebonde å få oversikt over hva en fremtidig nedgang i melkeinntekter vil bety for drifta av gården. Du får kartlagt mulighetene for mottiltak og behovet for støtte til videre planlegging og gjennomføring.

Jakte på marginer

En gjennomgang, som beskrevet over, vil gi deg bedre kontroll på din situasjon. Det gir et godt grunnlag for å velge de tiltakene som best sikrer gårdens fremtidige verdiskaping.

-Ta kontakt med din TINE-rådgiver i dag og avtal en jakt på marginer i din gårdsdrift!

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås