Meny

Hold dyrene borte fra gamle blybatterier

Blyforgiftning hos husdyr er et kjent problem i landbruket. Forgiftningen skjer hyppigst hos storfe og den vanligste kilden er blybatterier. Som oftest rammer den dyr som slikker på bil- eller traktorbatterier på beitet.

Storfe liker bly

At blyforgiftningen vanligvis rammer storfe, har antakelig sammenheng med at de er nysgjerrige, og de ser ut til å like smaken av bly. Den vanlige historien er at storfe har fått i seg bly fra henslengte bil eller traktor-batterier i beiteområdet. Et slikt batteri består for det meste av bly i form av gitter og pulver, i tillegg til svovelsyre, i en plastbeholder.

Blyforgiftning forekommer også blant dyr som slikker på gammel, blyholdig maling eller bålrester av brent avfall, eller beiter i område som har vært benyttet som skytefelt med blyammunisjon. Jorda i gamle skytefelt kan inneholde mye bly.

Beitedyr inntar normalt en del jord, især dersom det er liten tilgang på mineraler for øvrig. Dessuten er det indikasjoner på at dyr kan bli tiltrukket av områder med forhøyet blyinnhold i jorda. I fjor sommer var det en sak der kviger som hadde tilgang til en gammel skytebane ble rammet.

Dramatiske symptomer

Blyforgiftning hos beitedyr rammer gjerne et begrenset antall dyr. Hendelsene er likevel alvorlige nok og innebærer mye lidelse for dyra det angår. Bly gir en dramatisk forgiftning som først og fremt gir symptomer som usttøhet og koordinasjonsproblemer og svært ofte ender med død.

Hvis du vil lese hele artikkelen på Forskning.no, følg linken her

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås