Meny

Hold besetningen fri for virus og klauvsjukdommer

Det er ikke nødvendigvis vanskelig å bedre smittesikringen. Men du må bestemme deg for at du vil gjøre noe med saken, at du er helseminister og smittevernsjef i din egen besetning.

Tradisjonelt har sykdommer fått spre seg ganske fritt mellom norske storfebesetninger. Ca. 50 prosent av alle besetninger blir hvert år smittet med BRSV, BCoV eller begge.

Digital dermatitt påviste vi ikke i Norge for 15 år siden, men i dag har vi flere hundre smitta besetninger. Særlig er smittespredningen stor i Rogaland og Nord-Trøndelag. For å redusere smittespredning må både produsenter og tjenesteytere til næringa, jobbe med hvordan vi kan bli bedre på egen «banehalvdel». Godfot-teorien til tidligere fotballtrener Nils Arne Eggen er like gyldig her som på fotballbanen: Vi må spille hverandre gode! Det du gjør er også viktig for naboen og kollegaen.

Hold de friske dyra friske

Fem gode smitteverntiltak

  • Du lager ei funksjonell smittesluse for besøkende 
  • Du tillater ikke dyretransportør å komme inne i husdyrrommet
  • Du bestemmer hvem som kommer inn til husdyra og hvilke rutiner de skal følge
  • Du etterspør alltid dokumentasjon på helsetilstand i den besetningen du kjøper livdyr fra 
  • Du er smittevernsjef!

Med disse tiltakene oppnår du en betydelig redusert risiko for å få inn ny smitte. Sammenliknet med en «åpen besetning» uten smittesluse og der dyretransportør hjelper til med utlasting av dyr inne i fjøset, er smitterisikoen sannsynligvis redusert med opptil 80 prosent. Enda tryggere er du dersom du ikke kjøper inn dyr fra andre besetninger eller dersom dyra dine heller ikke på annen måte er i kontakt med dyr fra andre besetninger.

Slik bildene viser, kan smitteslusa være veldig enkel. 

Smittesluse1v2

 

  

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås