Meny

Helsestorfetillegg på kalv tas bort fra 1. mai 2020

Bilde fra Animalia sine nettsider
Bilde fra Animalia sine nettsider

Besetninger som har Helsestorfestatus får i dag et tillegg på kr. 1000,- for avlsdyr og kr. 400,- for kalv.

Mange oppfôringsbesetninger ønsker ikke å kjøpe kalv fra Helsestorfebesetninger fordi de mener disse kavlene ikke har noen ekstra verdi ved slakting. Det medfører at det er vanskelig å oppnå merpris på kalv. Dette medfører at helsestorfetillegget på kalv tas bort fra 1. mai. På avlsdyr blir tillegget uendret.

Saken er også publisert på Animalias sine nettsider. 

Helsestorfe er bransjeregelverk for trygg omsetning av storfe. Mer om det finner du også på Animalias nettsider.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås