Meny

Gjødsling av tørkestresset gras

Slaget er ikke tapt! De siste ukene har vært en langvarig pine for både gras- og kornbønder. I grasområdene er det mange som har valgt å slå graset tidlig, for å sikre graskvaliteten.

Dette er en god vurdering, men samtidig fører kombinasjonen av tørke og tidlig slått til at mange melder om halvt avlingsnivå målt mot normal førsteslått.

Når vi samtidig vet at mange grasdyrkere hadde lavere avlinger enn normalt i fjor, begynner fôrsituasjonen på mange gårdsbruk å bli kritisk. Det er derfor svært viktig å gjøre de riktige tiltakene framover.

Vær klar over at graset har betydelig evne til å kompensere en skuffende førsteslått gjennom vekstsesongen, spesielt hvis førsteslåtten er tatt tidlig slik den er i år. Dette opplevde vi i Avlingskampen 2016, da seks dyktige grasdyrkere konkurrerte om å ta størst grasavling. Deltageren i Trøndelag hadde kraftig forsommertørke, og valgte å ta en tidlig førsteslått. Han var sikker på at konkurransen var tapt etter halv avling. Trøndersk pågangsmot førte imidlertid til at gårdbrukeren valgte en offensiv gjødselstrategi til andre- og tredjeslåtten, henholdsvis 12,5 og 6,5 kg N/daa. Dette var en meget god strategi, siden graset responderte betydelig på denne gjødslingen, antagelig grunnet den tidlige førsteslåtten og overgang til gunstige vekstforhold.

Tabell gjødsling av tørkestresset gras

Det er mange som er i samme situasjon som deltageren fra Trøndelag denne vekstsesongen, og det er fremdeles mulig å oppnå gode grasavlinger i 2018. Første forutsetning er imidlertid at det kommer mer regn. I skrivende stund ser det heldigvis ut som vi får en annen værtype framover.

Hvis det meldes mer regn, er det viktig at dere gjødsler i forkant, siden regnet vil frakte gjødsla nedover mot plantenes rotsone. Gjødsla dere la på i våres er neppe fullstendig brukt opp, og denne gjødsla vil også bidra, såfremt vi får i gang rotaktiviteten. Vi anbefaler derfor at dere gjødsler som planlagt til andreslåtten (ca. 7-8 kg N/daa), så vil forhåpentligvis gjødsla som ligger igjen etter førsteslåtten bidra til en ekstra god andreslått (forutsatt mer nedbør).

Den videre utviklingen i vekstsesongen blir trolig at andreslåtten tas tidligere enn normalt. Noe som gir grunnlag for en ekstra stor tredjeslått, og det er aktuelt å gi på ekstra gjødsel utover gjødslingsplanen etter andreslått. Deltageren i Trøndelag gjødslet sterkt til andre- og tredjeslått i 2016, og belønningen var høyest avlingsnivå både i andre- og tredjeslåtten sammenlignet med de fem andre deltagerne. Særlig var 485 FEm/daa på tredjeslåtten imponerende. Dette er langt utover hva man tradisjonelt kan forvente for tredjeslått i Trøndelag.

Vi vil anbefale å vente med utkjøring av husdyrgjødsel hvis varmen fortsetter uten mer nedbør. Da er det bedre å gjødsle med Fullgjødsel®, og eventuelt spare OPTI-NS™/SULFAN® til senere. Husdyrgjødsel spredd i varmt, drivende vær vil miste mesteparten av nitrogenet som ammoniakk til luft. Husdyrgjødsel vil dessuten størkne på overflaten og på bladverk, noe som vil bidra til dårlig ensileringsresultat samt sporer i melka. I tørke er Kalksalpeter™ mer effektiv enn OPTI-NS/SULFAN, men nå er regn helt avgjørende i mange områder. Det er nå så akutt vannmangel, at det ikke lenger i så stor grad dreier seg om gjødselvalg. Sesongen står og faller på at vi nå får en periode med kjøligere værtype samt regelmessig bygeaktivitet. Men inntreffer dette værskiftet, må man gripe muligheten. Da er det fremdeles mulig å oppnå gode grasavlinger i 2018.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås