Meny

Gåvesjekk til familen Alsaker

Familien Alsaker
Familien Alsaker

Roar og Linda Alsaker bur saman med sonen Knut Alsaker og hans sambuar Anne Marte Hansen i Olden i Nordfjord. På garden driv dei med sau og gris i tillegg til mjølkeproduksjon på ku. I tillegg har dei hestar og hundar.

Roar svara på undersøkinga straks ho kom. Han ynskjer gode besøk av rådgjevar som dei som bønder har igjen for å bruke tid på. 

For Roar og familien er det viktig å få fagleg utbyte av besøka frå TINE Rådgiving. Dei vil gjerne bli «trigga», tek gjerne i mot «eit spark bak» og ynskjer rådgjevarar som stiller kritiske spørsmål. Dette tykkjer dei er viktig for få perspektiv og få sett  i gang tankeprosessar. Spisskompetanse blir meir og meir viktig ettersom buskapane blir større. Dette set større krav til rådgjevarane og det blir vanskeleg for ein person å vere oppdatert på alt. Ofte er det eitt problem ein treng å gå i djupna i.

Rådgjevarane skal serve mange høgt kvalifiserte bønder og dei må vere betre enn bøndene dersom bøndene skal ha nytte av dei. 

Roar og familien er opptekne av å utvikle seg fagleg. Dei tenker difor å  bruke gåvesjekken på ein landbruksrelatert tur med førebels ukjent mål.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås