Meny

Friskere Kyr – Gir Glad Bonde

Illustrasjonsfoto: Bo Mathisen
Illustrasjonsfoto: Bo Mathisen

Overskriften i denne artikkelen er navnet på et tre-årig prosjekt som gjennomføres i Trøndelag. Prosjektet skal bedre melkeprodusentenes tverrfaglige kompetanse og gi bedre helse i egen besetning.

Olag 70 melkeprodusenter, hovedsakelig rekruttert fra nord i Trøndelag, deltar i kursopplegget som startet i 2018 og går fram til 2021.
Saken fortsetter etter videoen.

Forelesinger og erfaringsgrupper 

Kompetanseopplegget vil kombinere forelesninger i plenum og gruppebesøk i fjøs for å diskutere fagtema og egne erfaringer. 
I løpet av tre år møtes deltakerne 12 ganger på Mære landbruksskole til heldagsmøter hvor ulike forelesere, med spisskompetanse innen sitt fagfelt, deltar. 
I uka etter møtes deltakerne i såkalte erfaringsgrupper, på ca 8 deltakere, hvor de diskuterer og deler erfaringer knyttet til teamet på forelesingen. Erfaringsgruppene møtes heime på gården hos hverandre. 
For den enkelte gårdbruker vil en frisk besetning og gode produskjonsresutater, gi bedre økonomi, bedre helse og bedre livskvalitet. 

Setter seg konkrete mål til forbedring

Opplegget vil gi grunnlag for mer lønnsom produksjon, bedre økonomi på gården og mindre miljøbelastning. I prosjektperioden over 3 år skal produsenten bedre sine prioriterte måltall med minst 5 prosent. De prioriterte måltallene måler ulike sider av produksjonen i melk- og kjøttproduksjonen og kan knyttes dirkete opp mot økonomiske nøkkeltall for å illustrere den økonomiske effekten. 
Det benyttes måltall som er etablert i kukontrollen. Utviklingen i måltall leses fortløpende i styringspanelet i  «Eana KU» og følges regelmessig opp i produsentens «Mål og tiltaksplan». Produsenten velger ut 5 måltall som følges opp i prosjektperioden.  

Prisen for å være med på opplegget er 8 000 kroner pr år, totalt 24 000 kroner.  
Kuer på Bygdø kongsgård snip

12 ulike hovedtemaer

 Gjennom kursopplegget skal 12 forskjellige temaer belyses for å nå målet. 
-Kalveoppdrett 
-Sykdomsforebygging hos drektig kvigesinku og nykalvet ku  
-Jurhelse og melkekvalitet 
-Reproduksjon og fruktbarhet 
-Fôringstrategi og -styring 
-Klauvhelse 
-Grovfôrkvalitet 
-Produksjonsøkonomi 
-Ku-signaler og adferd 
-Buskapsutvikling 
-Innredning og klima. 
-Smittebeskyttelse. 

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås