Meny

Friske geiter fra Norge vekker internasjonal oppsikt

Liv Sølverød og Dag Lindheim i Ungarn
Liv Sølverød og Dag Lindheim i Ungarn

Prosjektet «Friskere geiter» vekker internasjonal oppsikt. Etter mange år med omfattende arbeid er norske melkegeiter fri for alvorlige kroniske smittsomme sjukdommer og melkekvaliteten er bedre en noensinne.

Prosjektet «Friskere geiter» har nådd målet med å utrydde CAE, CLA og Paratuberkulose fra norske geiteflokker. Melkeytelsen har økt og geitene lever lenger. Dyrevelferden er kraftig forbedret ved fjerning av disse kroniske sjukdommene. Fra 2015 vil TINE SA bare anvende melk fra geitebesetninger som er dokumentert fri for CAE, byllesjuke og paratuberkulose. Resultatene vekker oppsikt i utlandet.

Prosjektleder Dag Lindheim og leder for Helsetjenesten for geit Liv Sølverød fra TINE var i april i Ungarn på International Goat association (IGA) kongress og presenterte resultatene fra saneringsprogrammet "Friskere Geiter". Programmet ble også presentert ved Nordisk/Baltisk Workshop i Biosecurity i Stockholm, på ICAR Konferansen i Berlin i mai og på IDF møte i Parma i Italia i juni. Videre kan du lese om budskapene som ble presentert.

Slet med sjukdomsproblemer

For 15 år siden viste undersøkelser at mange geiteflokker hadde sjukdomsproblemer og melkeytelsen var redusert. Det ble funnet CAE (Caprine Arthritt Encephalitt) i 88 prosent av besetningene, byllesjuke i 70 prosent og paratuberkulose forekom i geiteflokker i store deler av Sør- Norge. Sjukdomsutbrudd som følge av paratuberkulose ble kontrollert ved et vaksinasjonsprogram. Disse tre sjukdommene er kroniske, livsvarige og kan ikke behandles med medisin.

Prosjekt Friskere Geiter startet i 2001. Målet var å utrydde sjukdommene CAE, byllesjuke og paratuberkulose hos norske geiter. Helsetjenesten for Geit driver prosjektet, TINE SA er prosjekteier og det har blitt tildelt 97,6 millioner kr over jordbruksoppgjøret fordelt over 10 år. Prosjektets saneringsmetoder var kvalitetssikret og det ble skrevet detaljert kontrakt for gjennomføring med hver besetning. Bonden fikk en sum fra prosjektet til rekruttering av friske dyr når kontrakten var godkjent, mens rådgiving, prøvetaking og analyser var gratis.

Kje ble snappa fra sine mødre ved fødsel om våren og oppdrettet i eget fjøs med ekstra smittesikring. Det var avgjørende å hindre mor – barn kontakt fordi dette er den viktigste smitteveien for disse sjukdommene. Alle geiter ble slakta om høsten og fjøsbygninger ble renovert. Friske årsgeiter kom så i melkeproduksjon neste vår.

Kompetansebygging gav resultater og god dyrevelferd

Prosjektet har arrangert mange kurs og møter om sjukdom, sanering og forebygging for geitebønder, rådgivere, veterinærer mv. Fokus på smittevern i hverdagsrutiner gis høyeste prioritet!

Tilsammen 602 geitebesetninger har gjennomført saneringsprogrammet. Resultatene er oppsiktsvekkende gode og viser hvordan norske geiteprodusenter har klart å følge arbeidsmetode og smittesikring på fremragende vis. Det er registrert 3 tilbakefall med CAE, 8 med Byllesjuke og 1 med Paratuberkulose. Disse er fulgt opp med en ny saneringsomgang.

Fokus på helse- og dyrevelferd

Norsk geitemelkproduksjon har gjennomgått store forandringer siste 15-20 år.  Vi har nå ca 350 besetninger med ca 40.000 melkegeiter som leverer tett på 20 millioner liter melk pr år. Til sammen er det 68.000 geit i Norge med stort og smått.

TINE vurderer god dyrehelse og dyrevelferd som et viktig aspekt ved sin melkekvalitet – både for geiter og kyr. I geitekontrollen er geiter register med sitt unike dyrenummer. Her samles informasjon som dokumenterer produksjon, ytelse, melkekvalitet og helse.

Minimalt med antibiotika

TINEs strategi er å forebygge og kontrollere infeksjonssjukdommer slik at det kun brukes minimalt med antibiotika til behandling av sjuke dyr. Vi mener det er mulig i Norge å bekjempe og kontrollere infeksjonssjukdommer uten omfattende, kostbare vaksinasjonsprogram hos melkeproduserende dyr. Kunnskapsbygging om smittesikring (biosecurity) drives som en kontinuerlig prosess med melkeprodusenter, rådgivere og veterinærer. Restriktiv livdyromsetning med god helsedokumentasjon er viktig. Vi har et godt samarbeid med husdyrorganisasjoner og myndigheter i slike spørsmål.

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås