Meny

Viktig endringer i Dyrehelseforskriften fra 1. juli i år.

Endringene har til hensikt å forsterke bevisstheten om smittevern og forebygge spredning av smittsomme sykdommer mellom dyrehold.

Forskriftens fulle navn er Forskrift om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr.

Husdyreiere gis et større definert ansvar enn tidligere for å dokumentere smittevern på egen gård. Mattilsynet er tilsynsmyndighet.
Eksempler på nye krav er at hver dyreholder må lage sin egen smittevernplan, det innføres karantenetid fra en kjøper livdyr til en selv kan selge livdyr for flere dyrearter, og det stilles kompetansekrav til den som har dyrehold. Mattilsynet har bedt næringen om å lage kompetansekurs for dyreeiere, som Mattilsynet skal godkjenne. Dette kurset er under utarbeidelse, men er ikke ferdig. Det gjenstår også å få avklart hvilke av eksisterende og tidligere arrangerte kurs for dyreeiere som eventuelt kan tilfredsstille kompetansekravet.

TINE er av den oppfatning at Mattilsynet har hovedansvaret for å gjøre forskriftsendringene kjent og svare på spørsmål. Mattilsynet skal utforme veiledere som per nå ikke er ferdige. Vi skal komme tilbake med mer informasjon etter hvert.

Lenke til forskriften, på Lovdata, her 

Les om endringene på følgende hjemmesider:
Mattilsynet 

KSL

Norges Bondelag  
 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås