Meny

Forskningsprosjekt GoatMilkSCC er innvilget

I dag fikk vi den beste julegaven! Prosjektet «GoatMilkSCC» blir tildelt midler fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA). Dette prosjektet skal gi oss mer kunnskap om hvordan celletall påvirker produktkvaliteten, og det er særlig forhøyet celletall som skyldes «ikke-infeksiøse» årsaker, som beiteslipp og brunst, som skal undersøkes.

Professor Siv Skeie ved NMBU skal lede prosjektet, og TINE, NSG og Agroscope (Sveits) er med som partnere.

Vi ser ofte at celletallet i melka øker ved beiteslipp og ved brunst, også hos geiter uten tegn til klinisk mastitt. Kunnskap hva slags type celler som er til stede i melka, og hvordan disse cellene påvirker produktkvaliteten er mangelfull.

Utmarksbeite er en viktig fôrressurs i sommerhalvåret, med mange positive ringvirkninger. Redusert utbetaling som følge av høyt celletall i beiteperioden kan føre til redusert bruk av utmarksbeiter. Prosjektet er viktig for å fremskaffe kunnskap og forståelse om hvordan celletall påvirker råstoffkvalitet, teknologiske egenskaper og produktkvalitet (f.eks lagringsstabilitet).

Videre er prosjektet er viktig i markedsføring av kvalitetsprodukter av geitemelk og for utvikling av nye produkter av geitemelk.

I prosjektet skal celletypene i melka kartlegges, og det skal undersøkes hvordan disse varierer mellom ulike individer, ved beiteslipp, brunst osv. Videre skal det undersøkes hvordan celletall påvirker melkas sammensetning, teknologiske egenskaper og produktkvalitet

Prosjektoversikt GoatmilkSCC

Figur 1. Prosjektoversikt "GoatMIlkSCC"

En rekke fagpersoner med ekspertise i veterinærmedisin, melkekvalitet, mikrobiologi og meieriteknologi, samt fagpersoner fra TINE og NSG vil være involvert i prosjektet.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås