Meny

Flere kan få tidligpensjonsordningen for jordbrukere

Endringer som trer i kraft fra 1.1.2019 medfører at mange flere kan komme inn under denne ordningen. Tidligpensjonsordningen har tidligere hatt noen begrensninger som har gjort det umulig å kombinere den med trygdeytelser eller uttak av AFP.

Tidligpensjonsordningen i jordbruket kom på plass for snart 20 år siden, og skulle stimulere til tidligere eierskifter i landbruket. Ordningen har vært helt avgjørende for noen, men for dårlig til å sikre livsoppholdet for andre.

Vi anbefaler at du følger med på inntekten i opptjeningsåra, som er de siste 5 åra før du sender søknaden. Det er godkjente ligningsår som gjelder, og da vil det for de fleste være fra 56-60 års alder som teller.

Dersom ektefelle/samboer også kommer innenfor ordningen, faller opptjeningsåra samtidig med opptjeningsåra for hovedsøker.

En kan selv bestemme hvem som skal være hovedsøker, uavhengig av hvem som har jobbet mest eller minst på gården.

Få gode råd og veiledning

Mange faller utenfor denne og flere andre viktige offentlige ordninger, ofte med knapp margin. Derfor tilbyr vi tjenesten Livslinjeråd, der vi blant annet hjelper deg med å finne ut om du har rett på tidligpensjon.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit august

Kr 5,35

Snitt fettprosent kumelk august

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås