Meny

Fagmøter for geitemelkprodusentene i TINE

TINE Rådgiving og Medlemsservice (TRM) tilbyr i månedene framover fagmøter på Teams for geitemelkprodusentene. Møtene vil ha en varighet på 1 time; ca 45 minutter med faglig innhold og 15 minutter til spørsmål/avklaringer, fortrinnsvis i chatten.

Planlagte møter i serien

Nedenfor finner du møteoversikten fra oktober i år til mars neste år, med tidspunkt, tema og innledere (det tas forbehold om endringer i tema og innleder). Alle møter er lagt til mandager med start kl. 11. Geitemelkprodusentene får tilbud om å melde seg på møtene.

Mandag 19.oktober 2020 kl. 11-12. Simulering av forslag til nytt kvalitetsbetalingsregelverk for geitemelk
Innleder: Direktør Eivind Kjuus, TINE Råvare. Se opptak fra møtet nederst i saken

Mandag 16.november 2020 kl. 11-12. Kjeoppdrett – fôring, stell og miljø.
Innledere: Tove Lauvik og Hans Mørstad, bedriftsrådgivere i Tine Rådgiving,
og veterinær Dag Lindheim, TINE Melkekvalitet & Service.Se opptak fra møtet nederst i saken

Mandag 14.desember 2020 kl. 11-12. Jurhelse på geit
Innledere: Veronique Mork, veterinær TINE Rådgiving i samarbeide med veterinær Marit Smistad med flere fra TINE Melkekvalitet og Service

Mandag 18.januar 2021 kl 11-12. Norsk andel korn i kraftfôr til geit Innleder: Anita Martinsen, bedriftsrådgiver i TINE Rådgiving

Mandag 15.februar 2021 kl. 11-12. Smittevern – hvordan beholde den gode situasjonen knyttet til smittsomme sjukdommer
Innleder: Dag Lindheim, veterinær og leder beredskap og sykdomsovervåking, TINE Melkekvalitet & Service.

Mandag 22.mars 2021| kl. 11-12. Kvalitet på geitemelk sin betydning for ysteegenskaper
Innleder: Ragnhild Aabøe Inglingstad, spesialrådgiver geit i TINE.

Mandag 19.april 2021 kl. 11-12. Klima og geit. Innledere: spesialrådgiver klima og bærekraft i TINE,  Tone Roalkvam med flere


Brev med informasjon blir sendt ut i forkant til geitemelkprodusentene. I brevet vil det bli informert om hvordan du kan melde deg på møtene og tilbud om praktisk opplæring for å delta på Teamsmøter. Bedriftsrådgivere og medlemssjefer vil bistå. Målet er å unngå at tekniske utfordringer og lignende skal bli en terskel for å delta på nye møtearenaer

I brevet vil det også bli gitt informasjon om bedriftstrådgivere på geit og andre fagressurser i TRM knyttet til geitemelkproduksjon.

Opptak fra møtet: Kjeoppdrett – fôring, stell og miljø.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit oktober

Kr 5,36

Snitt fettprosent kumelk oktober

4,44%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås