Meny

Fagmøter for geitemelkprodusentene i TINE

TINE Rådgiving og Medlemsservice (TRM) tilbyr i månedene framover fagmøter på Teams for geitemelkprodusentene. Møtene vil ha en varighet på 1 time; ca 45 minutter med faglig innhold og 15 minutter til spørsmål/avklaringer, fortrinnsvis i chatten.

Planlagte møter i serien

Nedenfor finner du møteoversiktenkten utover våren. (det tas forbehold om endringer i tema og innleder). Alle møter er lagt til mandager med start kl. 11. Geitemelkprodusentene får tilbud om å melde seg på møtene.

Mandag 15.februar 2021 kl. 11-12. Smittevern – hvordan beholde den gode situasjonen knyttet til smittsomme sjukdommer

Innleder: Dag Lindheim, veterinær og leder beredskap og sykdomsovervåking, TINE Melkekvalitet & Service.

 Mandag 22.mars 2021| kl. 11-12. Fôring av geit, grovfôrkvalitet og andelen av norsk fôr.
Innledere: Anita Martinsen, bedriftsrådgiver geit, og Kari Margrete Sølvberg, fagrådgiver fôring.


Mandag 19.april 2021 kl. 11-12. Klima og geit.
Innledere: spesialrådgiver klima og bærekraft i TINE, Tone Roalkvam med flere

Brev med informasjon blir sendt ut i forkant til geitemelkprodusentene. I brevet vil det bli informert om hvordan du kan melde deg på møtene og tilbud om praktisk opplæring for å delta på Teamsmøter. Bedriftsrådgivere og medlemssjefer vil bistå. Målet er å unngå at tekniske utfordringer og lignende skal bli en terskel for å delta på nye møtearenaer

I brevet vil det også bli gitt informasjon om bedriftstrådgivere på geit og andre fagressurser i TRM knyttet til geitemelkproduksjon.

Opptak av møtene

Tema; Jurhelse geit

Tema: Simulering av forslag til nytt kvalitetsbetalingsregelverk for geitemelk

Opptak fra møtet: Kjeoppdrett – fôring, stell og miljø.

 

Tema: Celletall i geitemelk

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås