Meny

Fagmøte geit med tema marked og innovasjon

Fagmøtet mandag 15. februar har skiftet tema fra smittevern til hvordan TINE arbeider med produktutvikling og markedsføring med hovedvekt på geitemelkproduktene.

Møtet foregår mellom kl 11:00-12:00, og er åpent for alle geitemelkprodusenter i TINE. Tema smittevern blir flyttet til et seinere møte. 

Tre innledere

Konsernstyreleder Marit Haugen vil holde en innledning om geitas rolle i TINE. I tillegg vil det bli gitt en orientering om meieriet på Storsteinnes og at produksjonen av Balsfjordost stanses.
Unn Merete Grønvold Nikolaisen, kategoridirektør ost, vil orientere om hvordan det jobbes med produktutvikling og markedsføring av geitemelkprodukter i TINE. 
Konserndirektør Johnny Ødegård deltar også fra administrasjonen 

Kom gjerne med spørsmål på forhånd

Det blir også satt av tid til spørsmål og kommentarer. For å få til en god dialog i møtet er det ønskelig å få inn spørsmål fra geitemelkprodusentene i forkant av møtet. Bruk gjerne kommentarfeltet nedenfor for å legge inn spørsmål.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2021

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 5,00

Snitt fettprosent kumelk januar

4,43%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås