Meny

Oversikt over brosjyrer fra TINE Rådgiving

Her finner du en oversikt over faglige brosjyrer laget av TINE Rådgiving.

Les eller last ned brosjyrene i elektroniske versjoner:

Forside kvigebrosjyre des17

Godt kvigeoppdrett - kvigeoppdrett er en langsiktig investering (2017

Forside_brosjyre_Kukontrollen_2016

 Kukontrollen - Grunnlaget for god styring av din melkeprodukson. (2016)

LEAN_brosjyre_2016

 LEAN - Sunt bondevett satt i system (2016)
Forside_Mjøkonomibrosjyre_2016

 

TINE Mjølkonomi® - En driftsanalyse av mjølk- og storfekjøttproduksjonen (2016)

 

Kalvebrosjyra 2015 Kalv - Betydningen av godt kalveopprdrett - (2015)
HK brosjyra 2014 Nøkkeltall fra Husdyrkontrollen - Tall om årskyr, avdrått, helse og fruktbarhet - (2015)
Mosjonsløsninger for melkeku Mosjonsløsninger for mjølkeku - (2014)
Sinkufôring Sinkufôring - grunnlaget for neste laktasjon - (2014)
Ensilering Vellykket ensilering av gras - (2013)
Godt kjeoppdrett Godt oppdrett av kje og unggeiter - (2013)
Fôringsstrategier

 Fôringsstrategier valg av rett foringstrategi - (2013)

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås