Meny

Data fra fjøskamera direkte inn i Kukontrollen

Nå er det endelig åpnet for at holdregistreringer foretatt med DeLavals holdkamera BCS kan overføres til Kukontrollen uten korrigering.

Brukerne har så langt opplevd at holdverdiene har blitt med i dataoverføringen fra DelPro og over til Kukontrollen, men at verdiene har blitt forkastet av Kukontrollen på grunn av annet tallformat.

De fleste er kjent med at vi ved tradisjonell manuell holdvurdering opererer med kvarte holdpoeng med to desimaler som 3,25, 3,5, 3,75 osv.

Ettersom holdkameraet måler holdet hver gang kyrne passerer under kameraet, og dermed beregner holdet løpende, beregnes holdverdien i DeLavals system med ett desimal, for eksempel 3,2, 3,3 og 3,4.

Slik det har fungert hittil har brukerne måttet gjøre en manuell avrunding fra gjeldende målte holdverdi til nærmeste kvarte holdpoeng, før innlesing til Kukontrollen.

Nå vil de målte holdverdiene passere gjennom datakontrollen og registreres rett inn i Kukontrollen uten manuell korrigering.

Det gir mye nyttig holddata, som danner grunnlag for faglig utvikling innenfor temaet fôring og holdutvikling.

Det gir også brukerne et bedre styringsverktøy for holdstyring i besetningen via den nye applikasjonen Produksjonskontroll hold i TINE Bedriftsstyring.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås