Meny

Buskapsattest Helsestorfe med veileder er nå tilgjengelig

Buskapsattesten Helsestorfe og veileder til utfylling av attesten er nå klar. Det er også mulig å bestille blokker av attesten hos Animalia

Helsestorfe

Helsestorfe innføres for at produsenter som kjøper livdyr enkelt skal kunne vurdere hvilke dyr som det er smittemessig trygt å motta. Besetninger som leverer «Helsestorfe» oppfyller bl.a. strenge krav til smittebeskyttelse i besetningen og de har fått status «grønn» i kontrollprogrammet. Besetninger som skal selge Helsestorfe må fylle følgende vilkår:

  • Fungerende smittesluse for besøkende bestående av: (1) definert ren og uren sone, (2) egne klær og skotøy for besøkende i besetningen og (3) mulighet for å sette igjen utstyr i smitteslusa. Personer som steller besetningen må enten bruke smitteslusa eller annen inngang
  • Fungerende utlastningsrom ved levering av dyr (livdyr og slaktedyr). Utlastningsrommet skal sikre; (1) at transportøren ikke kommer inn i husdyrrom, (2) at besetningens eget personell ikke går inn på dyrebilen eller tilbake fra dyrebil til husdyrrommet uten bytte av klær og skotøy, (3) at dyr ikke kan returnere til husdyrrommet
  • Egen besetningsattest for «Helsestorfe» skal være utfylt av veterinær og attesten skal ikke være eldre enn 12 måneder
  • Dokumentert grønn status i kontrollprogrammet for BCoV og BRSV, dvs. at det finnes et analysesvar fra Tine Mastittlaboratoriet i Molde hvor antistoffer mot BCoV og BRSV ikke er påvist de siste 12 måneder. Dersom det, etter uttaksdato, bryter ut smittsom hoste eller diaré i besetningen eller det har vært livdyrkontakt med dyr fra besetning med gul eller rød smittestatus, overstyrer dette prøveresultatet. Helsestorfe kravet er da ikke oppfylt
  • Kalver og fôringsdyr får en merpris på 10 % av grunnpris. Tilsvarende skal avlsdyr (livkyr, –kviger og avlsokser) få en merpris på 1000 kr/dyr

 

Ved bestilling av blokker med Buskapsattest Helsestorfe kan dette gjøres ved å sende en e-post til: animalia@animalia.no, skriv bestilling av helsestorfeattester i emnefeltet

Attesten sendes:

elektronisk: brsvogbcov@tine.no eller

pr post: Kontrollprogrammet BRSV og BCoV, Postboks 51, 1431 Ås

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2017

Snitt melkepris ku og geit mars

Kr 4,91

Snitt fettprosent kumelk mars

4,29%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080

Adresse: Langbakken 20,
1430 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter