Meny

Bedre drift etter KuSignal-kurs

KuSignaler (CowSignals) er et rådgivingskonsept utviklet av veterinærer i nederlandske VetVice. En gruppe TINE-rådgivere ble høsten 2013 utdannet til KuSignal-trenere, og kan nå tilby KuSignal-kurs for mjølkeprodusenter, veterinærer og andre over hele landet.

Hva inneholder et Kusignal-kurs?

TINE-rådgiver og KuSignal-trener Mona Berntsen er en av dem som er godt i gang med å holde KuSignal-kurs. Hun deler gjerne kursene over to dager: Først en teoridel fylt med eksempler og erfaringsutveksling. Deretter prøves metoden ut i et fjøs. Fjøsbesøket avsluttes med å komme med konkrete forbedringsforslag for produsenten. Et KuSignal-kurs tar totalt ca 6 timer og er best egnet for grupper på ca. 8 personer.

Helhet og detaljer teller

Monica og Petter Klette fra Snertingdal åpnet fjøset for den praktiske delen av et KuSignal-kurs. En viktig del av et KuSignal-kurs er «zoom inn og zoom ut-prinsippet», sier Mona. – Vi begynner med et overblikk over fjøs og kuflokk, for så å se nærmere på detaljer etter hvert.

Konkrete råd til produsenten

Under oppsummeringen delte kursdeltakerne sine observasjoner, og ros og ris ble notert på store plakater. Det er viktig med trygge grupper der alle føler at de kan være ærlige. Kursdeltakerne merka seg for eksempel at sinkyrne var i for godt hold, og at det burde fokuseres på tilpasset fôring av denne gruppa. Notatene har Monica og Petter tatt vare på og brukt de aktivt til å forbedre drifta.

Oppfølging er viktig

Et halvt år etter KuSignal-kurset har det skjedd flere forandringer på gården. – Sinkua er tatt ut og får mer restriktiv fôring. I tillegg har det blitt lagt til rette for enklere tilgang til klauvboks. – Det gledelige er at Petter og Monica ved å gjøre noen tiltak som ikke nødvendigvis er verken dyre eller vanskelige, ser gevinsten av å øke observasjonsevnen og se signalene kua gir oss. Det kan være så enkelt som å flytte nakkebommen ved fôrbrettet, sjekke «restfôr» i robot og harmonere kraftfôret til førstegangskalvere som blir jaget. Det ble under kurset observert ei pågående ku som Monica og Petter ikke hadde lagt merke til før, og de har derfor begynt å tenke mer på egenskapen lynne i forbindelse med eventuelle utrangeringer.

Ser kua

Monica og Petter forteller at seansen var meget lærerik. De fremhever at de har begynt å observere kua mye mer nøye og at det har blitt lettere å se når noe skjer på et tidligere tidspunkt. Dermed blir ikke fallet i produksjon så stort som før, og kua kommer seg raskere!

Happy cows, happy farmers

Det er to glade bønder som fortsetter arbeidet etter et godt gjennomført KuSignal-kurs, helt i tråd med VetVice sitt slagord: Happy Cows, Happy Farmers!

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås