Meny

Årets økologiske grovfôr

Ros-analyse med bakgrunn i grovfôranalysene er et nytt verktøy som TINE- rådgiverne har tilgang til. Hver uke kjøres nye oppdateringer av regnearket. Kontakt Tine Rådgiving for å få laget Ros- analyser av dine egne grovfôrprøver

Ros-analysen er en visuell framstilling som viser hvor ditt grovfôr har styrker og svakheter. Ros-analysen som vises her viser gjennomsnittet for 480 analyser av økologisk grovfôr sammenlignet med gjennomsnittet av alle surfôrpøver i 2016 og 2017. Den blå sirkelen er gjennomsnittet for det økologiske grovfôret, mens den røde sirkelen er gjennomsnittet for alle surfôrprøver i 2016/2017.

Rosanalyse - grovfôr

Den blå sirkelen viser at «gjennomsnittsprøva for økologisk surfôr» har lavere protein-innhold og høyere ufordøyelig del (iNDF). Det er logisk med et betydelig lavere tall på protein, løselig protein og PBV i og med at det er «ei svakere» gjødsling.  Det er også logisk med litt høyere iNDF, med tanke på høyere kløverinnhold (kløver har en høy andel iNDF). Når det gjelder gjæring så har gjennomsnittsprøva like sterk gjæring som hos gjennomsnittet til tross for 5% høyere ts-innhold. Det skulle egentlig tilsi ei svakere gjæring. Likevel kan det være logisk med tanke på at det kan være er en høyere andel som ikke bruker ensileringsmiddel eller bruker bakteriepreparat enn hos gjennomsnittet som er alle surfôrpøver fra 2016/2017. 

Husk at dette er gjennomsnittstall og benytt muligheten til å få laget Ros-analyser av egne grovfôrprøver! Det vil gi et godt bilde av fôret sine styrker og svakheter.

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås