Meny

God deltakelse på fagmøtene for geit

I fjor høst deltok mange geitemelkprodusenter i fagmøter på Teams, et nytt tilbud fra TINE, som fortsetter i 2021. De digitale fagmøtene har blitt en suksess, med over 70 deltakere i gjennomsnitt.

Planlegging av produksjonen i 2021

Sterk vekst i etterspørselen etter melkeprodukter gir produksjonsmuligheter for kumelk i 2021. En god plan kan bidra til økte inntekter samtidig som du holder kontroll på kostnadene. TINE Rådgiving inviterer alle melkeprodusenter til nettmøte hvor tema er planlegging av produksjonen i 2021. Meld deg på i dag.

Forskningsprosjekt GoatMilkSCC er innvilget

I dag fikk vi den beste julegaven! Prosjektet «GoatMilkSCC» blir tildelt midler fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (FFL/JA). Dette prosjektet skal gi oss mer kunnskap om hvordan celletall påvirker produktkvaliteten, og det er særlig forhøyet celletall som skyldes «ikke-infeksiøse» årsaker, som beiteslipp og brunst, som skal undersøkes.

Eierskifte på din gård?

Har du tenkt på eierskifte? Overta eller selge? Eller tenker du at det nok er for langt frem i tid? Les videre og vurder etterpå.

Moglege nye forskriftskrav til hald av storfe

Mattilsynet føreslår å innføre omsorgsbingar til alle dyr i alle typar storfefjøs. I tillegg ønsker dei endringar i krav til beite og mosjon for storfe. Heilårleg krav til mosjon for storfe i båsfjøs frå 2024 er foreslått teke bort.

Forrige side

Neste side

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås