Meny

Vi må stå samlet

Foto: Solveig Bratteng
Foto: Solveig Bratteng

Jeg elsker å være bonde. Å tusle til fjøset hver eneste grytidlige morgen i stillongsen. Nå om vinteren er det mørkt om morningen. Noen ganger stjerneklart, noen ganger storm. Men i fjøset er det alltid lyst, og takknemlige smatt fra kalver som får frokost før jeg selv har spist

Jeg liker å ta meg en kopp kaffe sammen med mannen min og planlegge dagens eller ukas arbeidsøkter. Ikke alle dager er gode dager som bonde – ikke alle netter heller. Jobben er også dyr som blir sjuke – utstyr som ikke virker – og av og til styrer vi ikke over det som gir oss problemer – strømmen går – regnet strømmer – jorda er våt og tung og bondelivet er ikke bare idyll.

Men jeg elsker variasjonene like mye som selve jobben. Jeg er så heldig at en del av jobben min som bonde er å være tillitsvalgt. Jeg anser det som en jobb og et privilegie og få lov å  reise og møte bønder og eiere som deler min verden og min virkelighetsforståelse. Som er så glad i norsk landbruk at de villig reiser fra den jobben de elsker nettopp for å kjempe for den. Ofte må jeg reflektere over at jeg med åpne øyne har gått inn ei næring og valgt et yrke hvor jeg må bruke kanskje 20 – 30 % av min yrkesaktive tid til å kjempe for å få lov til å ha nettopp denne jobben. Det er ingen selvfølge at vi skal få lov til å leve av å produsere mat i Norge.

Vi står overfor en rekke utfordringer i næringa vår. Både klimatiske og politiske Det eneste som kan berge oss videre er om vi gjør som vi alltid har gjort. Vi står sammen. Det er fellesskapet, samvirkene og faglaga som har satt Norge i stand til å utforme en poltikk og en landbruksmodell som er unik i verdenssammenheng. Men denne modellen er verken flaks eller tilfeldig. Eller laget kun for å være vanskelig – som noen kanskje tror. Denne modellen er laget av kloke menn og kvinner som har elsket jobben sin som bonde og gjort det de kan for å forsvare den – på kort og lang sikt. Det er kritisk at vi i framtia evner å fortsette denne jobben.

Norsk landbruk trenger mer enn noen gang at bønder samler seg og er sitt samfunns- og eieransvar bevisst. I framtida vil det ikke være nok å engasjere seg i TINE den dagen etterbetalinga skal offentliggjøres eller tankbilruta endres. Vi trenger våkne og engasjerte eiere som krever reell eierstyring, som forsvarer og bygger opp organisasjonene sine. Som tør å snakke frem store konsern som Tine, Nortura og Felleskjøpet – fordi disse skaper verdi  - både for fellesskapet og for den enkelte bonde. Flere bønder må være med på å ta jobben med å løfte kanaliseringspolitikk, importvern og verdiskapning på norske ressurser – i det private og i det offentlige rom. Men vi må stå samlet. Vi skal ta diskusjonene og ha takhøyde, men ingen av oss – verken stor eller liten tjener på at vi snakker ned hverandre og våre egne organisasjoner.

Vi er Norges Bondestand. Vi lager mat til folket, samler og bygger landet. Det har vi gjort i generasjoner og det skal vi gjøre i generasjoner.

God Jul :-)

hilsen

Solveig Bratteng

Nestleder i eierutvalget i Nord

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås