Meny

Eigarutvalet Sørvest besøker nyanlegget i Bergen

Eigarutvalet Sørvest har møte i Bergen og i det høve besøkte eigarutvalet utbygginga for det nye anlegget i Bergen på Espehaugen. Prosjektledar prosess Sten Olav Norderud tok i mot, informerte og hadde omvisning på anleggsområdet.

Eigarutvalet tykte dette var interessant, og var tilfreds med at utbygginga går etter planane og er i rute.

Frå eigarutvalsmøte elles kan vi nemne at det var konstituering etter vala på årsmøtet. Asgeir Pollestad vart gjenvald som leiar, og Gjertrud Svartveit Osmundsen vart vald som ny nestleiar i Eigarutvalet Sørvest. Eit av tema på møtet er «eigarstyring i TINE». Elles var det oppsummering av den store AU-samlinga i mars, nytt frå styret, fordeling av kontaktpersonar for produsentlaga, plan for arbeid og møter framover – og andre aktuelle saker og diskusjonar.

Oversikt over eierutvalgene

Frå venstre: Anders Johansen, Gunn Elise Helle, Asgeir Pollestad(Leder), Elisabeth Irgens Hokstad, Kjartan Åsnes, Kjell Paulen, Arthur Salte, Live Høystad (1. vara), Gjertrud Svertveit Osmundsen(nestleder).

 Eierutvalget i Sørvest

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås