Meny

Derfor er det givende å være tillitsvalgt

Lise Kaldahl Skreddernes. Tillitsvalgt i TINE og verdens nordligste melkebonde
Lise Kaldahl Skreddernes. Tillitsvalgt i TINE og verdens nordligste melkebonde

Som melkeprodusent og eier av samvirkebedriften TINE er jeg i den heldige posisjonen at jeg også kan bli valgt til å representere eierne som tillitsvalgt. For meg gir dette en ekstra utfordring i hverdagen.

Rollen som tillitsvalgt gir meg god innsikt i alt som rører seg i TINE konsernet, den gir meg mulighet til å knytte kontakter med andre melkeprodusenter. Den gir meg mulighet til sjølutvikling. Den gir meg mulighet til å bli kjent med flere produsentlag, og den gir meg ikke minst mulighet til å påvirke beslutninger som tas i TINE.

Som eiere og tillitsvalgte i TINE har vi også et stort ansvar når det gjelder å rekruttere nye tillitsvalgte. Helt fra grasrota i produsentlagene og opp til konsernstyret. Vi er avhengig av at vi til enhver tid har nye, gode tillitsvalgte som kan styre samvirkebedriften vår videre.

Bred rekruttering betyr mye for felleskapsforståelsen

Samvirkets grunntanke er at virksomheten skal være eid av medlemmene, og den skal være styrt av medlemmene. Alle medlemmene har en stemme, og alles stemme er like mye verdt.

Derfor er det viktig at vi rekrutterer bredt. Enten du er stor eller liten produsent, uansett hvor du bor i landet, uansett produksjon ku eller geit, så skal du føle at du er representert i TINE. Jeg mener dette er avgjørende for å opprettholde mangfoldet og fellesskapsforståelsen blant melkeprodusentene.

Økt status til valgkomiteene

Den viktigste arenaen for rekruttering er helt klart produsentlagene. Her har vi alle en jobb å gjøre for å øke forståelsen for dette viktige arbeidet. Vi må høyne statusen til de lokale valgkomiteene. Gjøre dem mer synlig, stille større forventninger til dem og forsøke å formidle hvilken viktig oppgave de har.

Vi må arbeide aktivt for at produsentlagene fungerer etter intensjonen, nemlig å være eiernes førstelinje inn i organisasjonen. Dersom eierne blir hørt, vil det skape større forståelse for at utfordringer som måtte oppstå vil bli løst innad i organisasjonen i stedet for i media.  

Givende å være tillitsvalgt

Vi som er tillitsvalgte må prøve å formidle hva det innebærer å ta på seg et verv. Ja, det tar litt tid, det er en del saker man må sette seg inn i, det er avgjørelser som skal tas og frister å overholde. Men det er også lærerikt og utviklende. Det er interessant og givende. Og det gir utrolig mye tilbake til deg selv og til næringa.

Av; Lise Kaldahl Skreddernes

Medlem av eierutvalget i Nord

Lise Kaldahl Skreddernes

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås