Meny

Vi må stå samlet

Jeg elsker å være bonde. Å tusle til fjøset hver eneste grytidlige morgen i stillongsen. Nå om vinteren er det mørkt om morningen. Noen ganger stjerneklart, noen ganger storm. Men i fjøset er det alltid lyst, og takknemlige smatt fra kalver som får frokost før jeg selv har spist

TINE – Et hus for framtiden

Norske bønder, sammen med dyktige ansatte, har gjennom mange år bygget opp en av Norges største industribedrifter. Det betyr ikke at TINE bare er en industribedrift. Samvirkebonden eier, gjennom å levere mjølk til TINE, en av Norges ledende merkevareleverandør.

TINE

Ungdomspolitikarar besøkte TINE i Sørvest

Eigarutvalet Sørvest inviterte fylkesstyrene i dei politiske ungdomspartia til møte med TINE. Responsen var positiv, fleirtalet av partia/organisasjonane takka ja til invitasjonen, og møtte med 2-3 representantar kvar.

Det hjertet er fullt av, renner munner over med.

For en verdi å sitte i årsmøtet å høre på over 90 meningsfulle innlegg fra talerstolen! Jeg har en følelse av at «det hjertet er fullt av renner munnen over med». Eiere og ansatte er fornøyde med resultatet, og har samtidig et blikk rettet mot fremtida med de muligheter og utfordringer som venter. De tar ordet fordi de ønsker å bidra, de representerer eierne og vil være en del av dialogen!

Hva er et godt medlemsmøte i TINE?

De lokale tillitsvalgte er viktige for å ha demokrati og samhold i TINE. Hvordan ønsker du som eier å bli engasjert av ditt produsentlag? Kan vi bli flinkere til å inspirere og lære av hverandre?

Forrige side

  • 1
  • 2

Neste side

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås