Meny

Glemte de melk?

I skrivende stund rydder forhandlingspartene i jordbruksoppgjøret sammen papirene etter pressekonferansen, og folka på vår side av bordet vender nesen hjem til traktor og våronn. Forhandlingene har vært krevende, og det har vært stor avstand mellom partene. Likevel landet forhandlingene som planlagt i tide til å feire nasjonaldagen.

Egendistribusjon i TINE SA

I TINE har konsernstyret lagt fram en strategi på at vi skal ha egen distribusjon. Hvorfor ønsker vi dette, og hva er grunnen til at vi ikke går over til grossist-distribusjon slik som så mange andre aktører gjør for tiden?

Egenkapital og utbetalingspris. JA TAKK – BEGGE DELER

Hvorfor trenger selskaper egenkapital? Skal samvirkebedriftenes resultat utbetales eierne eller legges til egenkapitalen? Egenkapital er viktig for at selskapet skal kunne være operativt og ha tillit. Egenkapitalen har tre hovedformål sett fra bedriftens side

Børs eller katedral?

Det norske, landbruksbaserte matmarkedet er underlagt ei rekke reguleringar som har sitt utgangspunkt i vedtekne, landbruks- og distriktspolitiske mål. Alle dei politiske partia, med unntak av Framstegspartiet, har forpliktande formuleringar i sine program, som tillegg norsk landbruksbasert matproduksjon andre mål enn akkurat det å produsere mat. Dette går i hovudsak på mattryggleik, struktur og distrikt, og det å ta heile landet i bruk.

TINE, Mjølkeprodusenten sin viktigaste reiskap!

TINE har gjort opp status, og levert årsrapport for 2012. Framlegget frå styret til årsmøtet er å disponere resultatet med 57 % til etterbetaling og 43 % til eigenkapital. Det betyr 26 øre /l, eller kr.36.000 til gjennomsnittsleverandøren i etterbetaling.

Trygg mat

Matskandalene som rulles opp i disse dager ryster meg både som forbruker, styremedlem og eier i en bedrift som håndterer en verdikjede fra råvare til produkt og helt ut til kunder og forbrukere. Prisen settes i fokus, og ærlighet sist på prioriteringslista hos noen.

Fett framfor volum

Vi kumelkprodusenter har tatt på oss en formidabel oppgave i å øke fettprosenten i melka som et av flere tiltak for å dekke markedet for norsk smør. Jeg mener det er et fornuftig tiltak, fordi vi da får en mindre restandel i form av skummet melk. Kostnadene TINE har på skummetmelk minker dersom vi setter fokus på økt fettandel. Det er en bedre situasjon for melkepris enn kun fokus på volum.

Kort avstand til leiinga

Dei seinare åra er det gjennomført fleire omstillingar i TINE, no sist endring i forretningsorganisasjonen med danning av funksjonsområder.

Jeg er stolt av TINE

Jeg er en av 4590 ansatte, som er så heldig å kunne gå på jobb ved ett av TINE sine produksjonsanlegg hver dag. I året vi har gått inn i har jeg starta på mitt 29. år i meierisamvirket. Jeg er fortsatt like stolt av eierne våre, av organisasjonen, alle ansatte, og av TINE som merkevare, som jeg var da jeg begynte.

Tettere på

I vår var eierkommunikasjon et stadig tilbakevendende tema fra regionmøtenes og årsmøtets talerstol i TINE. Eierne følte seg ikke inkludert i de ulike prosessene som pågikk i TINE, og resultatet var uro i organisasjonen.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås