Meny

Klima

Vi skriv oktober og får tru dei fleste har avlingane i hus. For mange av oss har kaldt, og/eller vått, og/eller turt ver gjort at vi går vinteren i møte med ein vanskelegare for-situasjon enn vi likar.

Min stemme går til…

Det er sommer det er sol og det er … valg snart. Våkner bøndene til en søndag med solskinn over våre grønne marker, eller til en kraftig blåmandag etter valget? Det er selvsagt ulike meninger om det.

Folkeopplysning om TINE

Eigartillitsvalte har brukt delar av sommaren til møte med stortingskandidatar på meierianlegga våre. Etter nokre politikarmøte er erfaringa at kandidatane har manglande kunnskap om samvirke generelt, og TINE og mjølkeproduksjon spesielt. Dette er «kvardagspolitikaren», og han er truleg ikkje åleine om å mangle kunnskap om vår næring og vårt selskap dessverre.

Eierstyring og forretningsutvikling

Norsk melkeproduksjon er i endring. Det samme er TINE. Vi har gått fra frittstående meierier til distriktsmeierier, videre til konsern med regionale datterselskap og atter videre til konsern med en ren funksjonsinndeling av virksomheten uten regioner. Antallet eiere er halvert i løpet av en 15 års periode. En eier leverer i dag i gjennomsnitt om lag dobbelt så mye melk som for 15 år siden.

Glemte de melk?

I skrivende stund rydder forhandlingspartene i jordbruksoppgjøret sammen papirene etter pressekonferansen, og folka på vår side av bordet vender nesen hjem til traktor og våronn. Forhandlingene har vært krevende, og det har vært stor avstand mellom partene. Likevel landet forhandlingene som planlagt i tide til å feire nasjonaldagen.

Egendistribusjon i TINE SA

I TINE har konsernstyret lagt fram en strategi på at vi skal ha egen distribusjon. Hvorfor ønsker vi dette, og hva er grunnen til at vi ikke går over til grossist-distribusjon slik som så mange andre aktører gjør for tiden?

Egenkapital og utbetalingspris. JA TAKK – BEGGE DELER

Hvorfor trenger selskaper egenkapital? Skal samvirkebedriftenes resultat utbetales eierne eller legges til egenkapitalen? Egenkapital er viktig for at selskapet skal kunne være operativt og ha tillit. Egenkapitalen har tre hovedformål sett fra bedriftens side

Børs eller katedral?

Det norske, landbruksbaserte matmarkedet er underlagt ei rekke reguleringar som har sitt utgangspunkt i vedtekne, landbruks- og distriktspolitiske mål. Alle dei politiske partia, med unntak av Framstegspartiet, har forpliktande formuleringar i sine program, som tillegg norsk landbruksbasert matproduksjon andre mål enn akkurat det å produsere mat. Dette går i hovudsak på mattryggleik, struktur og distrikt, og det å ta heile landet i bruk.

TINE, Mjølkeprodusenten sin viktigaste reiskap!

TINE har gjort opp status, og levert årsrapport for 2012. Framlegget frå styret til årsmøtet er å disponere resultatet med 57 % til etterbetaling og 43 % til eigenkapital. Det betyr 26 øre /l, eller kr.36.000 til gjennomsnittsleverandøren i etterbetaling.

Trygg mat

Matskandalene som rulles opp i disse dager ryster meg både som forbruker, styremedlem og eier i en bedrift som håndterer en verdikjede fra råvare til produkt og helt ut til kunder og forbrukere. Prisen settes i fokus, og ærlighet sist på prioriteringslista hos noen.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mars

Kr 4,96

Snitt fettprosent kumelk mars

4,38%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås