Meny

Tanker fra en ansatt tillitsvalgt

Nå var det sannelig min tur igjen, og jeg må vel bare føye meg inn i rekken av bekymrede «framsnakkere» av norsk landbruk. Jeg skal prøve å komme med noen få meninger her, så får vi håpe at det ikke blir for negativt, for jeg vil jo helst være positiv, både på vegne av eiere og ansatte.

Omdømme – palmeolje, kyr, kraftfôr og TINE

«Norske melkekyr fôres med palmeolje» og «Palmeolje sikrer smør på skiva», er to døme på fleire innlegg som har prega nyheitsbildet dei siste vekene. SV sin stortingsrepresentant, Karin Andersen, meiner at det er eit tillitsbrot frå TINE at mjølka kjem frå kyr som har spist kraftfôr basert på palmeolje. Andersen seier vidare: «Dette er importert fôr, og den melka som vi tenker er norsk er jo ikke det.» Ho er ikkje den einaste som har ytra denne type tankar dei siste vekene. Det er utan tvil ei uheldig sak for både TINE, for mjølkeprodusenten, ja for heile landbruket. Det handlar om omdømmet vårt.

Kommunikasjon

Resultatet gjennom melkepris er det en ofte bruker som mål på hvordan vår virksomhet i TINE har gått. I år har styret sagt at vi har et tilfredsstillende resultat tatt i betraktning de utfordringene som har vært. Budskapet har gjennom året i stor grad hatt oppmerksomheten rundt utfordringene, og vi har dermed ikke skapt store forventninger til resultat/melkepris.

Drikkemelk er fokusområde

Forbruket av drikkemelk er viktig for volum og lønnsomhet for melkeprodusentene. Forbruket pr person i Norge har gått ned over mange år. Mens vi brukte 180 liter drikkemelk per person i 1970, var forbruket i 2011 97,94 liter. Det tilsvarer en nedgang på 45 prosent. TINE Melk er et prioritert område for konsernstyret og konsernledelsen og har av den grunn vært fokusområde over flere år.

Krev mer. Yt mer.

2013 er et tilbakelagt kapittel, og vi er godt i gang med et nytt år. Fjoråret var året den etter hvert så berømte prosenttollen på ost trådte i kraft, og importen av faste hvite oster flatet ut. Prosenttollen var en nødvendig forutsetning for fortsatt å kunne hevde oss i konkurranse med utenlandsk ost. På lenger sikt, en forutsetning for å opprettholde melkevolum og utnyttelse av anleggene våre. Importen av andre produkter som yoghurt fortsatte imidlertid å øke.

Eierskap og eierstyring

Sjøl om årsmøtet 2012 sa nei til å redusere antall eiervalgte i konsernstyret og enkelte andre fora, vil det for framtida være behov for mindre fora, med mer tid til den enkelte deltaker, for å sikre bedre og mer djuptgående analyser og debatt.

Ny visjon

TINEs nye visjon er: Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha. Denne visjonen må hele TINE, både eiere og ansatte, gjøre til sin. Den skal gi alle som jobber i TINE og TINEs eiere et mentalt bilde av framtidsdrømmen for TINE. Ambisiøs, men realistisk!

Tid for nye alliansar

Vi er no (vèl?) etablert med ny regjering, som, uansett håp om noko anna, vil innebere ny politikk, med konsekvensar også for oss i den landbruksbaserte matkjeden. Dette trass i allverdens politisk korrekte uttalelsar om at; «vi skal møte dei med dialog» og «gje dei ein sjanse».

Med TINE inn i framtida

Alle bedrifter med suksess gjør hver dag grep for å kunne møte morgendagen, neste år og framtida. TINE gjør selvsagt også det, nå gjennom forbedringsprosjektet STYRK, som skal gi betydelig resultateffekt framover. Når en kan handle uten at en må, har en mye større sjanse for å lykkes. Kriser er sjeldent et godt utgangspunkt og handlingsrommet er ofte trangt. Derfor må forbedring være en del av hverdagen og ikke «skippertak».

Ny regjering, kva no?

Både tillitsvalde frå eigarane og dei tilsette har gjort eit viktig arbeid i valkampen. Tilsette i administrasjonen og ute på anlegga har også bidratt. Vi har fått snakka med mange politikarar og mange relasjonar er etablert. Vi snakka om kva TINE er og kva rammevilkår som er viktig for vår verksemd. Vi dreiv ikkje med partipolitikk, men la vekt på å snakke med alle parti som ønskja å besøkje oss.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mars

Kr 4,96

Snitt fettprosent kumelk mars

4,38%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås