Meny

Nytt høvet til å påverke framtida!

Saka om nye vedtekter vert i desse dager sendt ut til høyring i produsentlaga og dette vert ei viktig sak denne hausten. Eg håpar at de alle set dykk inn i saka og nyttar høvet til å påverke det som skal skje vidare. Nå ventar ei grundig handsaming i organisasjonen. Det er årsmøtet i TINE i slutten på april 2015 som gjer endeleg vedtak.

Er det bare landbrukspolitikk som er viktig?

Som nytt styremedlem i TINE SA’s konsernstyre er vedtektenes paragraf 2 klar på hva som er oppgaven. «..best mulig økonomisk resultat av sin melkeproduksjon og i tillegg ivareta eiernes øvrige felles interesser». Slik er marsjordren, og den er klar og tydelig.

Det framoverlente TINE

TINEs ledelse velger å gjennomføre nye offensive satsninger, for å møte framtidens markedsutfordringer. I juni og juli besluttet konsernstyre å investere over 500 millioner kroner i bygninger og nytt avansert produksjonsutstyr på Frya og Tretten i Gudbrandsdalen. Sysselsettingseffekten over tid er beregnet til ca 30 personer, og vil bli kjærkomne arbeidsplasser i regionen.

Stolt over Spesialitet-merket

Stølsflytting i Valdres er et sikkert tegn på at sommeren er kommet. Fredag 27. juni fikk TINEs Stølsmjølk Spesialitet-merket utdelt av Matmerk. Dette skjedde på Lerhol gard i Valdres samtidig med stølsflytting/buføring 6 km til fots.

TINE ruster seg for framtida

I siste konsernstyremøte fikk styret status om Styrkprogrammet. Det er ingen overdrivelseat ansatte har et sterkt engasjement og eierskap til "STYRK". Styrkprogrammet har allerede gitt gode resultater.

Mot lysare tider. Eller?

Etter ein lang og kald vinter går vi mot sommar og lysare tider. Eit sikkert vårteikn er jordbruksoppgjeret der samfunn og styresmakter får anledning til å vise kor stor pris dei set på innsatsen vi gjer for matforsyning, jord i hevd, og alle andre spinn-off-effektar frå næringa vår. Eller ikkje.

Tanker fra en ansatt tillitsvalgt

Nå var det sannelig min tur igjen, og jeg må vel bare føye meg inn i rekken av bekymrede «framsnakkere» av norsk landbruk. Jeg skal prøve å komme med noen få meninger her, så får vi håpe at det ikke blir for negativt, for jeg vil jo helst være positiv, både på vegne av eiere og ansatte.

Omdømme – palmeolje, kyr, kraftfôr og TINE

«Norske melkekyr fôres med palmeolje» og «Palmeolje sikrer smør på skiva», er to døme på fleire innlegg som har prega nyheitsbildet dei siste vekene. SV sin stortingsrepresentant, Karin Andersen, meiner at det er eit tillitsbrot frå TINE at mjølka kjem frå kyr som har spist kraftfôr basert på palmeolje. Andersen seier vidare: «Dette er importert fôr, og den melka som vi tenker er norsk er jo ikke det.» Ho er ikkje den einaste som har ytra denne type tankar dei siste vekene. Det er utan tvil ei uheldig sak for både TINE, for mjølkeprodusenten, ja for heile landbruket. Det handlar om omdømmet vårt.

Kommunikasjon

Resultatet gjennom melkepris er det en ofte bruker som mål på hvordan vår virksomhet i TINE har gått. I år har styret sagt at vi har et tilfredsstillende resultat tatt i betraktning de utfordringene som har vært. Budskapet har gjennom året i stor grad hatt oppmerksomheten rundt utfordringene, og vi har dermed ikke skapt store forventninger til resultat/melkepris.

Drikkemelk er fokusområde

Forbruket av drikkemelk er viktig for volum og lønnsomhet for melkeprodusentene. Forbruket pr person i Norge har gått ned over mange år. Mens vi brukte 180 liter drikkemelk per person i 1970, var forbruket i 2011 97,94 liter. Det tilsvarer en nedgang på 45 prosent. TINE Melk er et prioritert område for konsernstyret og konsernledelsen og har av den grunn vært fokusområde over flere år.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås