Meny

Inntrykk fra årssamlingene.

Årssamlingene i 2015 er akkurat gjennomført. Der ble tidenes beste resultat for TINE presentert. Forslaget på etterbetaling til eierne på 43 øre pr. liter, er det beste i TINEs historie. Sånt blir det god stemning av.

Volum eller pris?

Dette er et av temaene TINEs eiere er utfordret på fra Konsernstyret i årets innspill til faglaga i forberedelse til årets Jordbruksforhandling. Er det ikke selvsagt at vi skal ha økning i målpris på lik linje med andre inntektsgrupper i Norge? Isolert sett burde det være slik hvis vi kunne stenge grensene og utvikle melkemarkedet under de forutsetninger.

Musikk-kvalitet

Før jul var eg på ein fin julemiddag med eit svært fint og hyggeleg musikkinnslag. Tre flinke jenter saman med ein gut på piano, song kjende og mindre kjende julesongar frå inn- og utland. Fantastisk fint og stemningsfullt i fine lokale og med god mat og blant gode vener.

Geita – nokre tankar om framtida

I september lanserte TINE ein ny «Fast kvit geitost». Gratulerer til geitebønder, eldsjeler på meierianlegg, rådgjevarar og TINE FoU med ein svært god geitost! Osten blir produsert i Ørsta og på Storsteinnes, og den er selt inn til tre av kjedene.

Nytt høvet til å påverke framtida!

Saka om nye vedtekter vert i desse dager sendt ut til høyring i produsentlaga og dette vert ei viktig sak denne hausten. Eg håpar at de alle set dykk inn i saka og nyttar høvet til å påverke det som skal skje vidare. Nå ventar ei grundig handsaming i organisasjonen. Det er årsmøtet i TINE i slutten på april 2015 som gjer endeleg vedtak.

Er det bare landbrukspolitikk som er viktig?

Som nytt styremedlem i TINE SA’s konsernstyre er vedtektenes paragraf 2 klar på hva som er oppgaven. «..best mulig økonomisk resultat av sin melkeproduksjon og i tillegg ivareta eiernes øvrige felles interesser». Slik er marsjordren, og den er klar og tydelig.

Det framoverlente TINE

TINEs ledelse velger å gjennomføre nye offensive satsninger, for å møte framtidens markedsutfordringer. I juni og juli besluttet konsernstyre å investere over 500 millioner kroner i bygninger og nytt avansert produksjonsutstyr på Frya og Tretten i Gudbrandsdalen. Sysselsettingseffekten over tid er beregnet til ca 30 personer, og vil bli kjærkomne arbeidsplasser i regionen.

Stolt over Spesialitet-merket

Stølsflytting i Valdres er et sikkert tegn på at sommeren er kommet. Fredag 27. juni fikk TINEs Stølsmjølk Spesialitet-merket utdelt av Matmerk. Dette skjedde på Lerhol gard i Valdres samtidig med stølsflytting/buføring 6 km til fots.

TINE ruster seg for framtida

I siste konsernstyremøte fikk styret status om Styrkprogrammet. Det er ingen overdrivelseat ansatte har et sterkt engasjement og eierskap til "STYRK". Styrkprogrammet har allerede gitt gode resultater.

Mot lysare tider. Eller?

Etter ein lang og kald vinter går vi mot sommar og lysare tider. Eit sikkert vårteikn er jordbruksoppgjeret der samfunn og styresmakter får anledning til å vise kor stor pris dei set på innsatsen vi gjer for matforsyning, jord i hevd, og alle andre spinn-off-effektar frå næringa vår. Eller ikkje.

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mars

Kr 4,96

Snitt fettprosent kumelk mars

4,38%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås