Meny

TINE vil ha melkeproduksjon i hele landet

Jeg erfarer at det er bekymring for utviklingen i melkeproduksjonen, og enkelte har i debattinnlegg de siste dager hevdet at TINE er passive til løsdriftskravet. Styret i TINE deler bekymringen for utviklingen i melkeproduksjonen, der dagens fornyingstakt på langt nær er tilstrekkelig til at vi vil innfri kravet om løsdrift i 2024.

Hvordan øke budsjettrammene til melkeproduksjon?

Store deler av inntektsveksten i melkeproduksjon har kommet i form av økte melkepriser de siste årene. Over tid gir dette forskjeller mellom små og store bruk. Melkeproduksjon må derfor prioriteres framover i fordelingen av budsjettmidler. Spørsmålet er hvilke budsjettmidler skal vi prioritere for å sikre melkeproduksjon i hele landet?

The wisdom of the crowd

Produksjon og bearbeiding av matvarer er Norges største industrinæring! Om lag 20 prosent av alle industriansatte jobber i næringsmiddelindustrien og den bidrar med 17 prosent av industriens samlede verdiskaping.

TINE kan ikke styres fra Facebook

Med jevne mellomrom dukker det opp kritiske meninger om TINE og TINEs tillitsvalgte i det offentlige rom. Det betenkelige med dette er, at i mange av tilfellene er det TINEs egne eiere som står for disse meningsytringene.

Nationen 19. mai 2020

Dette går ikke! sier Ola Olsen, melkebonde i Oppitrøa. Han sikter til resultatet av årets jordbruksforhandlinger som ble avslutta den 16. mai.

Kaos eller orden?

Den siste uka har vi hatt etterlengtede sommertemperaturer i Valdres. Mange har brukt dagene til å få andreslåtten unnagjort. Dyra i fjellet ser også ut til å kose seg med bedre temperatur og oppholdsvær.

Fine folk……..

Gjennom min posisjon som styremedlem i TINE, har eg dei seinare åra hatt den ære og det privilegium å sitte til bords med Norges beste (kanskje verdens beste) mjølkeprodusentar på den årlege sølvtinemiddagen.

Tillitsverv og utfordringer!

På denne tiden av året er mange melkeprodusenter valgt inn som tillitsvalgt i TINE for første gang. Årssamlingene var arena for valget, og nå skal man være melkebondens talsperson og forlengede arm, både innen TINE, men også i forhold til samfunnet rundt oss. For å bidra til en start på tillitsmannsarbeidet, arrangerer vi kurs for nye tillitsvalgte. Eller som en nevnte da vi var på Snåsaheia, «nå er det dags for hjernevasking, så vi blir rett troende».

Levende medlemsdemokrati

Årets årssamlinger er nå avviklet i hele TINE-land. For en uke siden deltok jeg som tillitsvalgt utsending på møtet i Lund Produsentlag i Rogaland. Et lite lag med 23 «tappestusser», men med et meget godt oppmøte. Laget kunne vise til høy aktivitet gjennom året – i egen regi og i samarbeide med nabolag. Altså et tilsynelatende velfungerende lag, ledet av et engasjert arbeidsutvalg.

Kva skjer med båsfjøsa i 2024?

Datoen 1.januar 2024 likar eg ikkje. Saman med kona Mylin driv eg gard på Hatlem i Hyllestad kommune i Ytre Sogn. Økonomi, dyrevelferd og det å ha ein triveleg arbeidsplass er det viktigaste for oss i den daglege drifta. Eg synest det er heilt i orden at ein stiller krav om lausdrift ved nybygg, men kvifor kan ikkje dagens båsfjøs brukast til dei er utslitne?

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mars

Kr 4,96

Snitt fettprosent kumelk mars

4,38%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås