Meny

Volum eller pris?

Helga Thorvik Ulven
Helga Thorvik Ulven

Dette er et av temaene TINEs eiere er utfordret på fra Konsernstyret i årets innspill til faglaga i forberedelse til årets Jordbruksforhandling. Er det ikke selvsagt at vi skal ha økning i målpris på lik linje med andre inntektsgrupper i Norge? Isolert sett burde det være slik hvis vi kunne stenge grensene og utvikle melkemarkedet under de forutsetninger.

Men vi er en del av et internasjonalt marked, og situasjonen for melkepris og melkemarked i EU er svært presset. Eksportstopp til Russland (som er et stort og viktig marked for EU ), mindre kjøp av melkepulver fra Kina og frislipp av melkekvoter i EU gjør at trusselen mot vårt melkemarked har økt betraktelig. En mulig handelsavtale mellom EU og USA gjør ikke situasjonen lysere.  Svensk melkepris er nå halvparten av norsk målpris, og det har svekket vårt importvern betraktelig. Yoghurt flommer bokstavelig talt inn over landet.  TINE bruker mye krefter overfor politikere og faglag for å belyse situasjonen og tydelig signalisere behovet for forutsigbare rammebetingelser for både bonden og vår industri.

 TINEs viktigste jobb er fortsatt å jobbe for best mulig resultat for eierne. Vi ser at vi år for år taper volum til norske konkurrenter, handelens egne varemerker og import. Dette er hovedgrunnen til at vi må styrke vår konkurransekraft. Forbedringsprogrammenet Styrk er initiert av denne situasjonen. I tillegg legges det ressurser i innovasjon av nye produkt som kan gi mulighet for høyere pris i markedet. Utfordringen er hele tiden å finne produkt som treffer forbrukerønsker, har høy beskyttelse og volum av betydning. Summen av nye produktinnovasjoner er likevel en viktig bidragsyter.

Dagens volum på norsk melk er med andre ord under stort press. For å ivareta ansvaret for markedsregulering og dermed trygghet for mjølkeprodusenten, må TINE jobbe for å beholde volum. Historisk har vi eksportert ost- spesielt Jarlsberg- til en lavere pris enn norsk målpris. Målet om å oppnå norsk målpris i det internasjonale markedet, har vist seg å være svært vanskelig. Vi har på tross av det, valgt å beholde dette volumet på norsk primærproduksjon og i vår industri. Det har vært et viktig bidrag på enhetskostnadene. På bondens hånd har det betydd flere dyr og større areal som igjen har gitt verdiskapning

Det er i dagens situasjon to utfordringer i forhold til framtidig volum.

  1. Tap av eksportsubsidiert Jarlsbergproduksjon
  2. Tap av markedsandeler.

Jarlsbergeksporten er en definert størrelse som vi ikke har konkurranse på i norsk melkevolum. Isolert sett kan vi tenke oss muligheten for økt pris for å kompensere for dette volumfallet. Hva vil da skje med konkurransekraften i markedet ?  Importvernet vil svekkes i forhold til internasjonal melkepris, og vi vil stå i fare for å miste mer volum. Dette er en volumstørrelse vi ikke kan definere hvor stor blir. Det vil presse enhetskostnadene både i primærproduksjonen og industri. I utgangspunktet er det vekst i forbruk av meieriprodukt i Norge, men produksjonsbehovet for norsk melk har stått i ro. Veksten er det med andre ord importerte melkeprodukt som står for.

 Hvis jeg blir presset til å velge mellom volum og pris, er volum viktigere for min totaløkonomi. Det er vanskelig å reversere tap av volum i markedet.  I områder hvor arealet ikke kan nyttes til annet enn gras, blir volum viktigere enn der gras kan konverteres til annen planteproduksjon.

Helga Thorvik Ulven,
konsernstyremedlem/regionstyreleder i Øst

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås