Meny

Virksomhetsstyring i slåtten

Skrevet av; Elisabeth Irgens Hokstad. Konsernstyremedlem
Skrevet av; Elisabeth Irgens Hokstad. Konsernstyremedlem

Stressnivået mitt har vært høyt den siste måneden. Jeg skal prøve meg på økologisk drift, og skulle helst vært så tidlig ferdig som mulig med min siste konvensjonelle våronn slik at jeg kan levere økologisk melk i mai om to år. En uke kraftig regn i slutten av april forsinket meg. Da jeg endelig hadde fått alt frø i jorda kom en uke til med regn, humøret sank og bekymringene for det jeg hadde sådd steg. Så kom statens tilbud i jordbruksforhandlingene og varslet bortfall av beitetilskudd og arealtilskudd på gras, og dermed mange tusen kroner mindre i inntekt.

Risiko, grashøsting og styremøter

Men graset vokste og det var på tide å planlegge 1.-slåtten. Vi gjør det på den «gammeldagse» måten hos oss. Faren min og jeg, to traktorer, to avlessevogner og en fôrhøster prøver å få mest mulig inn i plansiloen før vi fortsetter med rundballepresse på resten. Gradvis i løpet av 20 år mindre ansvar og oppgaver på far og mer på meg. Jeg synes det er mye å bekymre seg for.

Været ble heldigvis bra, bøndene sa klart fra om hva vi mener om statens tilbud, far begynte å smøre og gjøre klar grashøstingsutstyret og jeg skulle på mitt første styremøte i TINE. Litt spennende var jo det også. Og som seg hør og bør på et første møte; en grundig gjennomgang av virksomhetsstyringa. Hvilke hendelser har høy risiko, hvilke har høy sannsynlighet, hvordan jobber vi med å redusere risikoen og minske sannsynligheten. Planmessig, grundig, analytisk arbeid for å kunne styre bedriften vår best mulig.

Redusere risiko for søl av syre og politisk utfordringer

Tankegangen kommer tilbake til meg når jeg sitter på traktoren uka etter. Det er nå jeg burde skrevet ned de sikker-jobb-analysene som skal stå i HMS-permen. Det er mange kraftoverføringsaksler på høyt turtall som gir høy risiko, men med gode deksler og bevisst holdning reduseres sannsynligheten for at det skjer noe galt. Og i redskapskassa sammen med den gule nøkkelen for å åpne syrekanner ligger en halvannenliter med vann som jeg tar med rundt traktoren hver gang jeg skal bytte kanne. Hvis jeg skulle søle syre reduserer jeg risikoen ved å ha vann tilgjengelig for å helle over. I TINE har vi mange gode ansatte som tenker slik hver eneste dag. Både på de konkrete HMS-utfordringene og på alle de økonomiske, politiske, konkurransemessige og driftsmessige utfordringene som kan dukke opp.

Fra rette grasstrenger til utradisjonelle konkurransemetoder

Med gode rutiner føler jeg meg ganske trygg der jeg legger i vei bortover jordet. Graset er slått og fôrhøsteren plukker det pent opp, kutter og blåser det opp i hengeren. Etter litt leamikk med noen ledninger og sikringer får jeg styrt det ganske pent på plass, i store lass. Da begynner jeg å tenke på de som sier at vi ikke kan styre bedriften ved å se i bakspeilet. Å høste gras går i hvert fall ikke ann uten å se i speilene. Jeg synes faktisk det går ganske bra med å bare kaste et kort blikk forover i ny og ne, mens hovedfokuset uten tvil er på hva som skjer bak meg.

Det slår meg at jeg befinner meg i en tilnærmet ideell verden. Jordet er nokså flatt etter norske forhold. Jeg har selv pløyd, sloddet, harvet, sådd, plukket stein og tromlet, så jeg vet at underlaget er godt. Grasstrengen ligger rett og flere titalls meter i samme retning. Det krever ikke så mye oppmerksomhet å kjøre riktig. Dette er selvsagt verre for TINE.

Ganske sterke kommersielle og politiske krefter jobber hardt for å gjøre det vanskelig for TINE å manøvrere. Det settes opp hindringer i veien som vi noen ganger kan kjøre utenom og andre ganger må forsere på andre måter. Mange er ute etter markedet vårt, noen er ute etter distribusjonen vår og de benytter ikke bare tradisjonell konkurranse som virkemiddel. Alle forsøk på å svekke drifta og merkevaren vår er i realiteten angrep på hele TINE og på melkebondens makt i verdikjeden.

Nok mat og søvn reduserer risikoen for at det skjer noe galt

Derfor er jeg kjempeglad for at TINE har fullt fokus framover. Å avdekke fremtidige hindringer i veien, og redusere sannsynligheten for at de oppstår og minske risikoen hvis det allikevel skjer, er en god strategi. Jeg håper du får en trygg og framtidsretta sommersesong. Husk nok mat og søvn,det reduserer både risiko og sannsynligheten for at det skjer noe galt :-)

Av; Elisabeth Irgens Hokstad. Konsernstyremedlem

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit april

Kr 5,05

Snitt fettprosent kumelk april

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås