Meny

Vinteren er en god tid for møter

Vinteren er en god tid for møter, kurs og konferanser. Jeg har vært heldig å få deltatt på flere ulike arrangementer i løpet av januar og februar som har gitt meg påfyll av energi og ny kunnskap.

Det startet med FNs bærekraftsmål på Mat og Landbruk 2018. 17 konkrete mål for hele verden, som griper inn i hvordan vi kommer til å produsere mat i framtida, både ute på gårdene våre og i industrien. Ingen bedrifter kan i framtida produsere på en måte som ikke tar hensyn til dette. Samtidig er alle typer landbruk og bearbeiding av landbruksprodukter deler av svaret når vi skal nå de 17 målene.

I mange sammenhenger får man høre politikere som ønsker å gjøre seg lekre for oss i landbruket. Landbruksministeren snakker varmt om kanaliseringspolitikken og prøver med det så godt han kan å få ulike grupper i landbruket til å begynne å diskutere med hverandre. Men det er ikke tilskudd til korntørker som redder norsk landbruk hvis pengene skal tas fra noen andre og budsjettmidlene totalt sett ikke skal øke. Uansett er det nødvendig å vite hvordan de ulike politikerne tenker for å vite hvordan vi skal argumentere og prioritere.

At de fleste andre land i verden tenker annerledes enn oss i Norge når det gjelder internasjonal handel med mat, er det også nyttig å bli minnet på. EU har vridd sine støtteordninger over til grønne ordninger som er mindre sårbare enn de norske hvis WTO vedtar at støtten skal reduseres. Det forhandles om frihandelsavtaler de fleste steder i verden, og også EFTA som vi er medlem av ønsker seg nye avtaler. Stadig nye land med matvarer som sin største eksportartikkel ønsker seg adgang til nordmenn med mye penger.

Og hvordan fremstiller vi oss selv i landbruket og samvirke i forhold til hvordan andre oppfatter oss? Hvordan kan vi bli enda bedre til å kommunisere og formidle vår synsvinkel slik at vi ikke bare får sympati og støtte, men også er med og påvirker utviklingen i den retningen vi mener er viktig?

Hva utenforstående og forståsegpåere mener, er aldri hele bildet, og nå i mars regner jeg med å få enda mer kunnskap og flere synsvinkler. Årssamlingene er min mulighet til å komme ut til produsentlaga og jeg håper jeg møter flest mulig bønder med reflekterte meninger og klare tilbakemeldinger. Hvilke muligheter kan vi sammen finne for TINE og norsk landbruk? Hvordan skal vi sammen prioritere for å være en del av den bærekraftige løsningen?

Jeg håper jeg treffer mange av dere på årssamling i TINE <3

Hilsen Elisabeth Irgens Hokstad

Styremedlem i TINE

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås