Meny

Trygg mat

Matskandalene som rulles opp i disse dager ryster meg både som forbruker, styremedlem og eier i en bedrift som håndterer en verdikjede fra råvare til produkt og helt ut til kunder og forbrukere. Prisen settes i fokus, og ærlighet sist på prioriteringslista hos noen.

Sterke merkevarebedrifter er også rammet av skandalen. Denne svindelen gjelder ikke bare uærlige personer, men også et komplekst system for sertifikater og dokumenter som skal følges gjennom verdikjeden. Dette er alvorlig for alle som lever av å produsere og selge mat fordi tilliten hos kunder og forbrukere kan svekkes.

Forbrukerrådet i Norge hadde høsten 2012 fokus på varedeklerasjoner sett i sammenheng med navn på produkt. Det er viktig at navnet på produktet gjenspeiler hva som forventes av innhold, og at innholdet er riktig gjengitt. TINE har tatt tak og endret noen produkter som en følge av dette. Forbruker er og blir ballets dronning, og det må vi være ydmyke og lydhøre overfor.

TINE er en av få bedrifter i Norge som har en verdikjede fra jord til butikkrampa. Jeg mener dette gir oss muligheter, men også et stort ansvar. TINE har bevisst valgt en strategi som merkevarebygger. Dette er krevende i et marked med stadig større konkurranse og prispress. Vi produserer ikke mat fordi den skal være billig. Det er en rød tråd i det vi gjør. Målet er å levere næringsrike og sunne matvarer basert på råvarer av høy kvalitet. Eierne viser dette ved å levere melk med god kvalitet fra gårdene. Samtidig streber vi selvfølgelig etter effektivitet og kostnadsbesparelser i alle ledd, men det må ikke gå på bekostning av dyrenes helse, eller krav til trygg mat.

Å bygge merkevarer krever investering i industrien, marked og salg, og ikke minst forskning og utvikling.  Jeg er overbevist om at valgt merkevarestrategi i TINE er riktig. Den siste tida med matskandaler har ikke gjort meg mindre sikker.

Helga Thorvik Ulven, medlem av konsernstyret

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås