Meny

TINE ruster seg for framtida

I siste konsernstyremøte fikk styret status om Styrkprogrammet. Det er ingen overdrivelseat ansatte har et sterkt engasjement og eierskap til "STYRK". Styrkprogrammet har allerede gitt gode resultater.

Målet om at Tine skal realisere resultatforbedrende tiltak på 750 millioner kroner innen utgangen av 2015 er det ingen tvil at det jobbes godt med. Derfor vil jeg rose ansatte for jobben de gjør med å ruste et TINE for framtida. Lykke til videre med arbeidet. Jeg ser fram til neste statusrapport.

Jevnere melkekurve syns jeg skal være eiernes bidrag til Styrk. Tine har fått større anlegg, så jevnere melkekurve er viktigere en noen gang. Jeg syns det er viktig at vi som eiere engasjerer oss og løser denne utfordringen på best mulig måte.

La oss ta et løft for en jevnere melkekurve, eiere og rådgivere i TINE (TRM) slik vi gjorde det på fett.Vi viste at vi klarte det da, så da klarer vi det igjen.

Ønsker dere alle en god sommer som gir gode avlinger og god levering av sommermelk.

Hilsen Turid Næss
konsernstyremedlem

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås