Meny

TINE og kvinnekampen.

TINEs markering på Facebook av kvinnedagen 8. mars har skapt stort engasjement. Nedenfor kan du lese hvilke tanker melkeprodusent Øyvind Tollefsen i Øverbygd i Troms har gjort seg.

På den internasjonale kvinnedagen 8. mars i år publiserte TINE  to bilder på heimesida/Facebook. Det eine bildet er av fem flotte kyr med teksten : «Her i gården bestemmer 225000 fantastiske melkekyr. Gratulerer med kvinnedagen.» Det andre bildet er av seks damer som lager mat, med teksten.» Bak enhver sterk kvinne står en annen sterk kvinne. Har du lyst til å hjelpe andre? Bli frivillig du og.»

 Det er fint med både kyr og frivillig arbeid. Men når dette er TINE si markering av den internasjonale kvinnedagen blir det berre feil. Kampen for likeverd, lik løn og representasjon, kvinner inn i leiande verv, mot overgrep og for menneskeverd,- fortener noko anna enn latterleggjering og repetisjon av gamaldagse oppfatningar av kvinnerolla.

 I generasjonar har kvinner stått for meir enn halvparten av arbeidet i landbruket. Ofte var det kvinna som mjølka og fôra kua. Og i veldig mange tilfeller var og er det kvinna som er årsaken til at det er lys i vindua rundt om i landet vårt. På vegen fram til frokostbordet gjennom meieri og butikk er det kvinner som tar storparten av arbeidet. Kvinner krever og fortener respekt og berre respekt for dette.

 Men framleis hentar mannen storparten av inntekta. Han er den synlege bonden. Eigedommen står på hans namn. Formueverdien er framleis størst hos mannen. Representasjon i styrande organ og leiande stillingar er ofte dekt opp av menn.

Det treng ikkje å vere slik og det bør ikkje vere slik. Vi har kommet eit stykke på veg, men har framleis mykje att. Kanskje skal TINE til neste 8. mars helse kvinnene med eit bilde av konsernsjef Hanne Refsholt med teksten:»TINE støttar kvinnene på dagen. Vi tar no initiativet til ein offensiv for likestilling i landbruket og resten av samfunnet.»

Beste helsing
Øyvind Tollefsen

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås