Meny

TINE kan ikke styres fra Facebook

Med jevne mellomrom dukker det opp kritiske meninger om TINE og TINEs tillitsvalgte i det offentlige rom. Det betenkelige med dette er, at i mange av tilfellene er det TINEs egne eiere som står for disse meningsytringene.

Her får vi høre at vi som tillitsvalgte må synes mer og delta i debatter. Disse debattene foregår som regel på de nye flatene som f.eks. Facebook og Twitter . De nye flatene er ikke så mye annerledes enn gammeldagse leserinnlegg, bare at responstiden er kortere og barrieren for å delta er mye lavere. Teknologien endres kontinuerlig, og vi skal ta den i bruk både til effektivisering, og til å styrke eierdemokratiet, men som med all ny teknologi gjelder det å bruke den på riktig måte. 

Melkeprisen til TINEs eiere er omdømmeavhengig og hele melkeprisen fra TINE skapes gjennom markedsinntekter. TINEs omdømme skapes gjennom et uendelig antall enkeltopplevelser, og da er det viktig å innse at også eiernes egen omtale av selskapet påvirker omdømme og framtidig melkepris. Tenk over hvordan du er med på å påvirke dette hver gang du velger å dele din frustrasjon over store eller små saker i det offentlige rom, framfor å bruke selskapets ordinære kanaler. Vi som tillitsvalgte må ta dette som et signal på, ikke bare dårlig eierkultur, men også som et signal på at enkelte føler at de ikke når gjennom. Dette må vi jobbe videre med, men som eiere må vi hele tiden tenke på hvordan vi påvirker verdien av selskapet vårt, og da er det ikke sikkert at Facebook er den beste kanalen.

I et markedsavhengig selskap kan ikke all informasjon være offentlig, men det er ikke det samme som at informasjon ikke kan deles med eierne gjennom våre egne kanaler. Jeg ser aldri Orkla eller Statoils styremedlemmer debattere selskapets strategier og valg i det offentlige rom, skulle det skje vil det være et signal om en alvorlig splittelse innad i styret. Styremedlemmer sitter ofte med kunnskap som ikke kan spres uten å skade selskapets konkurransekraft.

TINE skal være et åpent selskap, men i en stadig tøffere konkurranse vil det alltid være vurderinger og beslutninger som må behandles fortrolig. Dette gjør at det kan være vanskelig for sentrale tillitsvalgte å delta i en debatt i det offentlige rom. 

TINE kan ikke styres fra Facebook, Twitter eller avisenes leserinnlegg. TINE har en sterk eierorganisasjon, oppdelt i produsentlag, eierutvalg, konsernstyre og årsmøte. Dette er og skal være de viktigste kanalene for styring av selskapet. Jeg skjønner at det er lettere og mindre forpliktende å dele kritikk på Facebook, enn å møte opp på f.eks. årssamlingen for å komme med innspill om forbedringer. Åpne kanaler vil aldri gi et representativt bilde av eiernes synspunkter, og debattene er ikke alltid basert på fakta. På åpne kanaler kan alle delta i debatten, også helt andre grupperinger, med helt andre interesser enn TINEs eiere. 

Vi skal være stolte av TINEs eierdemokrati, og jobbe kontinuerlig med å gjøre dette bedre. Ny vedtekter gir oss muligheten til dette. Veien mellom produsentlag og konsernstyre er blitt kortere. Vi skal fortsatt bruke ny teknologi til å knytte eiere og ledelse tettere sammen, men det er vi som skal bruke teknologien og ikke teknologien som skal styre oss. 

TINE er et profesjonelt selskap som krever profesjonell styring og profesjonelle eiere.

 Anders Johansen
Konsernstyremedlem TINE SA

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås