Meny

Tillitsverv og utfordringer!

Nils Asle Dolmseth er nyvalgt nestleder i konsernstyret.
Nils Asle Dolmseth er nyvalgt nestleder i konsernstyret.

På denne tiden av året er mange melkeprodusenter valgt inn som tillitsvalgt i TINE for første gang. Årssamlingene var arena for valget, og nå skal man være melkebondens talsperson og forlengede arm, både innen TINE, men også i forhold til samfunnet rundt oss. For å bidra til en start på tillitsmannsarbeidet, arrangerer vi kurs for nye tillitsvalgte. Eller som en nevnte da vi var på Snåsaheia, «nå er det dags for hjernevasking, så vi blir rett troende».

Når jeg evaluerer disse samlingene er det slettes ikke «hjernevasking» jeg sitter igjen med som etterlatt inntrykk. Engasjerte melkebønder som har lyst til å delta, er konstruktive og kritiske, er heller følelsen som har festet seg hos meg. Kunnskapssøkende er kanskje også et godt uttrykk å bruke på disse forsamlingene.

Noe av mitt ansvar i vervet er utvikling av nye tillitspersoner. For å lykkes med dette må vi legge oss i selen for å skape gode møteplasser. Møteplasser som gir opplæring, meningsbrytning, diskusjon og selvsagt samhold. Verden rundt oss endrer seg og nye dilemmaer kommer opp i dagen. Dette må vi sette oss i stand til å håndtere slik at vi hele tiden er ett skritt foran utfordringene.

Akkurat nå er den største utfordringen konkurransekraften til den norske melkebonden. Det skal skapes forståelse, og det skal bygges kunnskap om dette. Her kommer alle vi som er tillitsvalgte på forskjellige nivå til å måtte stå på. Jeg tror faktisk at alle melkeprodusenter må bli talspersoner for dette i de sammenhenger vi til enhver tid befinner oss i. Om det er i samtale med naboer, på butikken, i bursdager, i et møte, på trening, ja uansett arena. Vi må rett og slett bli ambassadører for oss selv.

Så derfor til dere alle, engasjer dere, still spørsmål, bruk tillitsvalgte, vær aktiv og ta kontakt når det er noe som ikke synes klart eller man ikke skjønner hvorfor vedtaket ble som det ble. Forresten, det kan dere gjerne gjøre når alt er klart og ting går godt også.

Lykke til med våronna!

Nils Asle Dolmseth,
nestleder i TINEs konsernstyre

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås