Meny

The wisdom of the crowd

Produksjon og bearbeiding av matvarer er Norges største industrinæring! Om lag 20 prosent av alle industriansatte jobber i næringsmiddelindustrien og den bidrar med 17 prosent av industriens samlede verdiskaping.

Investeringene innenfor denne næringen har økt de siste årene. Konkurransen om hjemmemarkedet har økt betydelig, og folks kjøpevaner endres. Endringer vil fortsette å komme.

I dette er TINE en motor. En effektiv, innovativ og framtidsrettet motor, som vi kan være stolte eiere av. Denne motoren skal tilpasse seg framtida. Den skal styres! TINEs fortrinn er at dette skal skje ved hjelp av de manges gode skjønn – The wisdom of the crowd.

1000 eiere møtes nå landet over. De første samlingene for medlemmer i arbeidsutvalg, valgkomiteer, rådsmedlemmer og konsernstyret, etter at vi vedtok nye vedtekter på årsmøtet, gjennomføres i disse dager. 17 møter rundt om i landet med lik dagsorden og like tema, men helt sikkert ulike møter.

Å videreutvikle og styrke en av Norges viktigste industribedrifter er ikke matematikk, svaret vi finner har sjelden to streker under seg. Det har en stor verdi at vi sammen bygger kunnskap, får innsikt, diskuterer og foredler argumenter. Dette gir grunnlag for best mulige beslutninger.

Disse møteplassene gir også muligheter for å bygge nettverk og få god kontakt eierne imellom. Dette er avgjørende for å bygge tillit og forståelse for de avveiningene som skal gjøres og de beslutningene som må fattes.

Gjennom de nye vedtektene har vi etablert eierutvalg, med et spesielt ansvar for eierstyringen. De 4 eierutvalgene består av de eiervalgte rådsmedlemmene i eierområdet og to konsernstyremedlemmer. Alle produsentlagene har fått en kontaktperson som er medlem i eierutvalget. Jeg vil oppfordre alle ha god kontakt og bruke denne.

Jeg håper møtene mellom de 1000 eierne gir en positiv opplevelse og gir oss alle nødvendig motivasjon for viktig arbeid fremover. Det er avgjørende at vi gjennom aktiv deltagelse i våre felles møteplasser bidrar til å utvikle eierstyringen av TINE.  

Vi må utvikle og forbedre eierstyringen av TINE, for at TINE også i framtida skal være en effektiv, innovativ og framtidsretta motor i norsk næringsmiddelindustri. Det frister med et sitat fra Darwin: Det er ikke de mest hardføre artene som overlever, heller ikke de mest intelligente, men derimot de som best tilpasser seg forandringer.

Marit Haugen,
Konsernstyremedlem TINE SA.

 

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit januar

Kr 4,95

Snitt fettprosent kumelk januar

4,34%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås