Meny

Tettere på

I vår var eierkommunikasjon et stadig tilbakevendende tema fra regionmøtenes og årsmøtets talerstol i TINE. Eierne følte seg ikke inkludert i de ulike prosessene som pågikk i TINE, og resultatet var uro i organisasjonen.

De massive signalene ble tatt på alvor, og ny kommunikasjonsstrategi ble utarbeidet. I den nye strategien er TINEs eiere spesifisert som en egen, prioritert målgruppe for kommunikasjon. Paralellt med arbeidet med ny kommunikasjonsstrategi har man arbeidet med en ny og oppdatert eierkanal; medlem.tine.no. Dagens medlemssider har vært på lufta noen år og har hatt sin funksjon – dog noe begrenset. Medlem.tine.no har vært en kilde til informasjon fra TINE, envegs sådan inntil nylig. I tillegg har medlemssidene vært et viktig verktøy for å administrere egne data i Kukontrollen, innrapportering og uthenting av styringslister og planleggingsverktøy.

De nye medlemssidene som lanseres på nyåret, vil fortsatt ivareta behovet for administrering og planlegging i egen besetning. I tillegg vil sidene være en viktig arena for dialog mellom eiere og tillitsvalgte, eiere og administrasjon og eiere og rådgivere. Sidene vil være en oppdatert kanal tilpasset brukergruppen enten det er rådgivere, eiere eller tillitsvalgte. På de nye medlemssidene vil man finne alt som er viktig for drifta i eget fjøs samt oppdatert informasjon om industrien vi er eiere av. De kjente rapporterings- og planleggingsverktøyene vil fortsatt finnes der, og fagstoff vil også være på plass. I tillegg vil medlem.tine.no være en oppdatert eierkanal der man finner aktuelle nyheter om TINEs organisasjon og industri.

Nye medlem.tine.no vil være en viktig kanal for eierkommunikasjon, og skal være en rask måte å informere eiere på når viktige ting skjer. Det skal også være en enkel kanal for tilbakemeldinger og synspunkt fra eierne. Brukergrensesnittet får et ansiktsløft, og siden vil fremstå som langt mer moderne enn den vi har i dag.

Moderniseringen av medlem.tine.no er et ledd i styrkingen av TINEs digitale kanaler, og vil gi langt bedre hyppighet og fleksibilitet i eierkommunikasjonen. Utforsk nye medlem.tine.no når den lanseres, og ta den i bruk!

Nina Kolltveit Sæter

Medlem av konsernstyret i TINE SA

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås