Meny

Tanker fra en ansatt tillitsvalgt

Nå var det sannelig min tur igjen, og jeg må vel bare føye meg inn i rekken av bekymrede «framsnakkere» av norsk landbruk. Jeg skal prøve å komme med noen få meninger her, så får vi håpe at det ikke blir for negativt, for jeg vil jo helst være positiv, både på vegne av eiere og ansatte.

Myndighetene har tydeligvis en helt annen virkelighetsoppfatning enn meg, og jeg blir skremt over nedbygginga av god matjord, enten den ligger i Vestby eller i Trøndelag. Og jeg blir enda mer skremt når jeg hører argumentasjonen for nedbygginga. Det er betenkelig stor avstand mellom næringa og da spesielt ministeren vår.

FNs klimapanel konkluderer med kraftig reduksjon av verdens samlede matproduksjon på grunn av klimaendringene. I tillegg ser vi økende internasjonal uro, kombinert med sviktende avlinger. Det er vel ikke vanskelig, selv for en enkel sjel som meg, å se at dette svært sannsynlig vil føre til økte matpriser, eller i verste fall, svikt i handelen med basisråvarer som korn. Kun 14 prosent av verdens kornproduksjon er i dag tilgjengelig for handel, og da blir det vanskelig selv for Norge å få kjøpe mat fra et marked som kanskje ikke lenger er der!
 Heldigvis da, på tross av dagens landbruksmyndigheter, virker det som om nordmenn etter hvert er bekymret for matsikkerheten vår, og vil ha mer norsk matproduksjon. Det synes jeg er veldig gledelig, men da må vi for all del få bruke den lille dyrka marka vi har til rådighet, uten å transportere gjødsel lengre enn nødvendig.

FN`s avtroppende spesialrapportør for retten til mat; Olivier De Shutter, har i et intervju med avisa Le Monde noen klare meldinger til verdens landbruksmyndigheter, som det skremmer meg at ikke våre myndigheter har lagt merke til. Han mener at verden må legge om måten å produsere mat på, og at det industrialiserte landbruket har utspilt sin rolle. I tillegg hevder han at både nasjonale regjeringer, FN-systemet med mat- og landbruksorganisasjonen FAO og Verdensbanken er enige om noen sentrale mål for verdens landbruk. Blant annet at alle land må arbeide for å fø seg selv. Industrilandbruket med stort forbruk av kunstgjødsel og kjemikalier har møtt veggen, og vi må være mer bevisste på kostholdet vårt, og særlig overforbruket av kjøtt. De Shutter advarer også mot å tro at lave matpriser er veien til å bekjempe fattigdom. I artikkelen så gleder De Shutter seg over forståelsen for det som familiejordbruket bidrar med til å redusere fattigdommen på landsbygda, fornuftig forvaltning av økosystemene og til mangfoldet av produksjons – og matsystemer.

Etter mine fattige begreper kan vi vel fortsatt kalle vårt landbruk for familiejordbruk, og jeg vil hevde at vi i Norge bruker jordressursene våre på en fornuftig måte, hvor kanaliseringspolitikken har fordelt produksjoner på en best mulig måte i forhold til geografi og klima. Dette må vi få lov til å videreføre, og jeg tror at vi vil klare det, men det krever at også dagens myndigheter ser viktigheten av at vi selv produserer så mye av vår egen mat som klima og jordsmonn tillater.  

Vi må stå på, og sørge for at jordene våre ikke gror igjen. Jeg er rimelig sikker på at det er kun et tidsspørsmål om når verdien av å produsere egen mat vil være et viktig politisk moment for landet vårt.

Hilsen Steinar Koen,
konsernstyremedlem TINE SA

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås