Meny

Tanker etter jordbruksoppgjøret

Forrige uke konkluderte partene i årets litt annerledes jordbruksforhandlinger. Resultatet, kort fortalt: Ingen økning i målpris, ingen bevegelse i avviklingen av de konkurransepolitiske virkemidlene i prisutjevningsordningen. 5000 -6000 kroner i økt driftstillegg, 280 kroner per ku i økt husdyrtillegg og 25 kroner i økt tilskudd til dyr på utmarksbeite.

Jeg har lyst til å fortelle litt om hva styret og jeg tenkte rundt forhandlingene. Vi har i årene som har gått, alltid jobbet for en kontinuerlig økning av prisen og det vil vi også fortsette med. Samtidig har vi vært bekymret for muligheten til å selge melk og melkeprodukter i Norge. Jeg tenker at hvis det var ett år hvor målprisen ikke skulle stige, så var det i år. La meg fortelle hvorfor.

 Det er ingen overdrivelse å kalle den perioden vi er inne i nå, for en unntakstilstand. Hele verden blir, på forskjellige måter, påvirket av viruspandemien. En av effektene vi ser er at melkeprisen raser flere steder, blant annet i Europa. Dette er en av hovedgrunnene til at vi nå må se resultatet i årets forhandlinger som en mulighet til å ikke miste terreng når det kommer til konkurransekraft for norsk melk.

 TINE hadde spilt inn et ønske om økning i målpris til årets forhandlinger, men at den økningen skulle tas ut fra de konkurransepolitiske virkemidlene i prisutjevningsordningen som vi har flagget høyt og tydelig at er virkemidler som har utspilt sin rolle og som nå virker mot hensikten til PU-ordningen. Selv om det går an å forstå beslutningen rundt målpris isolert sett, er det veldig mye vanskeligere å forstå rasjonale for at ikke partene klarte å ta noen viktige steg på dette i årets forhandlinger. Tiden er overmoden og har vært det lenge.

 Vi kommer derfor til å fortsette vårt arbeid for å avvikle disse tiltakene så fort det lar seg gjøre, og jeg lover at vi skal være minst like tydelige fremover.

 Når det likevel ble slik at endringer i PU-ordningen ikke kom noen vei i år, så mener jeg altså at vi må se på mulighetene som ligger i at det ikke ble en økning i målprisen. Dette ville vært x antall øre som hadde bidratt direkte inn i å forverre konkurransekraften til norsk melk, når vi ser hva som skjer ellers i verden. Man kan selvfølgelig diskutere valutaeffekten og øyeblikksbildet vi har nå, men jeg tror en økning nå ville gjort det motsatte av det vi ønsker.

 Vi må kontinuerlig ha fokus både på volum og pris, men det er klart at målprisen har liten betydning hvis vi ikke får nok omsetning for melka vår. Nå skal Jarlsberg-volumene ut av systemet, og det er flere internasjonale aktører som ikke vil la den minste mulighet for å etablere seg i Norge gå fra seg og gjøre at de 250 til 300 millionene liter melk vi importerer i dag, plutselig kan eskalere mye fortere enn det gjør i dag. Og det går mer enn fort nok allerede. Dette er volum og arbeidsplasser vi kunne hatt selv.

 Vi må rigge TINE for fremtiden. Jeg har ikke endret syn på å kjempe for pris og det skal vi fortsette å gjøre, men det er ikke slik at vi fraviker det i år heller. Pris er viktig i helhetsbildet og jeg mener at den spesielle 2020-situasjonen gjør at vi kan opprettholde inntekten vår fremover, ved å kompensere med å redde volum som egentlig er på vei ut av systemet. Både små og store produsenter er tjent med å holde et forholdstall som er tilnærmet 1 eller gjerne høyere. Da får vi utnyttet kapasiteten vår og hvis vi i tillegg jobber godt med fokuset på kostnadsnivået på alt vi gjør, slik som ellers i TINE om dagen, så tror jeg dette er det riktige for oss alle i det lange løp.

Marit Haugen,
styreleder

 

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås