Meny

Ta vare på ressursene

Etter en utfordrende vinter, vår og sommer, med overvintringsskader i deler av Nord-Norge og tørke i resten av landet, står vi nå ovenfor en svært utfordrende grovfôrsituasjon i store områder av landet.

I denne situasjonen er det svært viktig at nordnorske bønder med normalavling er med på å ta ansvar, ved å høste og ta vare på alt tilgjengelig grovfor. Å dyrke grovfor vil alltid være befengt med risiko, men nå er det viktig at vi er villige til å ta denne risikoen, for å være med å forsyne de utsatte områdene med sårt tiltrengt grovfor. Tiden er knapp, men ennå er det tid til å gjødsle på etter førsteslåtten, for å produsere noe ekstra.

Som tillitsvalgt gjennom mange år har jeg vært opptatt av å få fram budskapet om hvor viktig det er med landbruk over hele landet. Det er i en situasjon som denne at vi virkelig kan være med på å understreke viktigheten av dette.

Det er viktig at norsk landbruk strekker seg langt for å være selvforsynt med nødvendig grovfor. En importsituasjon er ikke gunstig, med hensyn til smitterisiko. Det må være et felles ansvar å redusere denne risikoen mest mulig.

Salg av grovfor betyr penger inn til nordnorsk landbruk. Produserer vi mer grovfôr er vi solidariske med dem som trenger fôr, og det er ingen skam å tjene noen kroner på å være solidarisk.

Min oppfordring til de nordnorske bøndene som har mulighet til det blir: Gjør en innsats sånn at godt nord-norsk grovfôr kommer til nytte der det er fôrmangel.

Anders Johansen

Styremedlem TINE SA

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit mai

Kr 5,07

Snitt fettprosent kumelk mai

4,39%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås