Meny

SAMMEN

De siste fire ukene har vært spesielle. Samfunnet har bremset opp, og varestrømmer har stoppet opp eller endret seg dramatisk. Hjemme på hver enkelt gård har kanskje ikke forandringene vært de største. Barna eller ektefellen er mer hjemme, litt justering på hvordan vi tar imot forskjellige mennesker som skal utføre tjenester i fjøset. Bortsett fra det, så skal kuene fortsatt melkes og melka blir hentet.

Rundt oss ser vi at melkebønder i USA må helle melk i sluket, fordi det ikke er noen til å kjøpe produktene fra deres meieri. I Storbritannia har melkeprodusenter som leverer til et meieri fått beskjed om å redusere melkeproduksjonen sin, det samme har skjedd i Danmark. Felles for disse meieriene er at de har spesialisert seg på ganske smale kundegrupper. Når folk ikke lenger kjøper for eksempel hamburger, så er det ingen som får solgt ost til hamburgerkjedene. Hvis det er din eneste kunde, så er du sårbar.

I TINE så vi at enkelte kundegrupper og produktgrupper forsvant helt, mens andre fikk en voldsom økning i etterspørselen. Takket være en enorm innsats blant våre ansatte og at vårt TINE dekker hele spekteret av kunder og meieriprodukter, så klarte vi dette. Dette gjør at vi er mye mindre sårbare. En av grunnen til dette, er at vi står sammen, og at vi dekker hele landet. Ingen risikerer å måtte helle ut melka, og alle får fortsatt lik pris både når produktmiksen endrer seg, og uavhengig om forbrukeren befinner seg i by eller bygd.

Når omverdenen endrer seg, gir det oss også en mulighet til å se på bedriften vår med nye øyne. Hva er det som er bra og bør utvikles videre for å bli enda bedre? Hva er det som fungerer mindre godt og trenger en større justering? Er det rett og slett noe vi ikke skal drive med videre?

Når handlemønsteret endres, så åpner det for nye muligheter hvor vi kan by frem varene våre. Når forbruksmønsteret endres, så åpner det for nye produkter. Noen av produktene har vi allerede, men det gjelder også å skape nye produkter som treffer et nytt behov. Alle disse spørsmålene og svarene må ha ett mål for øye: Styrke TINE, for på den måten å styrke melkebonden.

 Vi kommer til å oppleve både oppturer og nedturer fremover, slik har det alltid vært. Det er godt å kunne dele oppturene med noen, og det er godt å kunne dra sammen når det er motbakke.

SAMMEN skaper vi et levende Norge

Av; Rolf Øyvind Thune - styremedlem i TINE

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås