Meny

Rådet bygger kompetanse

Rådsmøtet i TINE gikk av stabelen i Asker denne uka. Flere interessante tema ble diskutert og samlinga var en del av kompetansebyggingen som ligger i Rådets oppgave. Her kan du se to rådsmedlemmer som oppsummerer møtet og hva de mener var viktigst.

Hør hva Ole Paulsen, medlem av Rådet og eierutvalget i Øst, hadde å si etter rådsmøtet.

 

 

Elise Blixgård, medlem av Rådet og eierutvalget i Nord

 

 

 

Program på Rådsmøtet

  • Resultat 3. kvartal ved Hanne Refsholt
  • Kapital og kapitaloppbygging i samvirkeselskap ved Per I. Olsen, BI og Eugen Tømte, Norsk Landbrukssamvirke
  • Markedsarbeid med fokus på barn og unge ved John Ole Skeide
  • Næringspolitisk arbeid fram mot melding til Stortinget og stortingsvalg ved Trond Reierstad, Tor Arne Johansen, Bjørn Strøm og Johnny Ødegård innleder.

 

Fakta om rådet:

Rådet består av inntil 24 eiervalgte medlemmer, fordelt med et likt antall fra hvert eierområde, og rådsmedlemmer valgt av de ansatte. Rådet er vedtektsfestet.

Rådet skal være et strategiforum og rådgivende organ for styret og i tillegg sørge for å bygge sin kompetanse på relevante områder. Denne samlinga var i første rekke ment som kompetansebyggende.  

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit juli

Kr 5,33

Snitt fettprosent kumelk juli

4,32%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås