Meny

Ny visjon

TINEs nye visjon er: Sammen skaper vi ekte matopplevelser folk vil ha. Denne visjonen må hele TINE, både eiere og ansatte, gjøre til sin. Den skal gi alle som jobber i TINE og TINEs eiere et mentalt bilde av framtidsdrømmen for TINE. Ambisiøs, men realistisk!

Adferdsverdiene som skal være med å bidra til at visjonen realiseres er; bygge tillit, skape muligheter, ta helhetsansvar og oppnå resultater. Bunnplanken for å realisere visjonen er at vi skal bygge et konkurransekraftig TINE SAMMEN. Vi skal produsere og foredle ekte råvare og levere kvalitet i alle ledd. EKTE står for noe som er kompromissløst på både kvalitet og oppførsel. Vi må være troverdige og ærlige fra ku til kjøleskap!!  Høy kvalitetsbevissthet er med på å bygge TINEs konkurransekraft. Mat må alle ha, men MATOPPLEVELSE inneholder noe mer. Vi vil gjøre matopplevelsen bedre fordi vi har kunnskap som skal til på både smak, helse, og tradisjon. Forbrukertrender endres, og vi må levere på det FOLK VIL HA for å lykkes. Vi må ha kunde og forbruker i fokus hver dag.

Hva kan jeg som eier gjøre på min gard som bidrag til å nå visjonen?  Hva kan jeg gjøre for å øke min konkurransekraft? For meg betyr det at jeg må produsere melk av kvalitet som industrien har behov for, og derigjennom bidra til en best mulig økonomi i drifta. Det er viktig for hele verdikjeden. Hvordan kan jeg nå dette målet? Vi har meget kompetente ansatte i TINE Rådgiving og Medlem som kan hjelpe oss til å nå våre mål. Disse TINE- medarbeiderne er mine viktigste sparringspartnere. Vårt fortrinn som eiere, er at vi kan utfordre og utvikle TRM til det vi trenger for å øke den enkelte eiers konkurransekraft. Slik kan vi sammen skape ekte matopplevelse folk vil ha.

Lykke til i arbeidet.

Helga Thorvik Ulven, medlem av konsernstyret, TINE SA

TINE RÅVARES

Nøkkeltall 2020

Snitt melkepris ku og geit februar

Kr 4,87

Snitt fettprosent kumelk februar

4,31%

Våre data i Kukontrollen

Velkommen til verden!

Antall ikke tilgjengelig akkurat nå

kalver

født hittil i denne måneden

Hjelp til våre produsenter

Ring TINE Medlemssenter


51 37 15 00

Våre åpningstider er 08:00 - 15:30

medlem@tine.no

Mer om TINE Medlemssenter

Vil du ha tak i oss?

Vår kontaktinformasjon

TINE Rådgiving og Medlem

E-post: medlem@tine.no
Telefon: 03080 Sentralbord TINE SA

Adresse: Langbakken 20,
1434 Ås Se kart og veibeskrivelse

Post: Postboks 58, 1431 Ås